Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Miesięczne archiwum: Lipiec 2016

Archiwiści wspierają Polonię

zzz

25 instytucji polonijnych w 7 krajach na 4 kontynentach może stale liczyć na pomoc archiwistów z Polski W 2016 r. 17 instytucji polonijnych w Europie i Ameryce gromadzących dokumentację historyczną otrzyma wsparcie przy konserwacji, porządkowaniu, ewidencjonowaniu i digitalizacji zbiorów. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło na ten cel kwotę 750 tys. złotych. Pokryje ona koszty związane z pracami 30 specjalistów w ... Czytaj więcej »

IPN udostępni nowe dokumenty o Wojciechu Jaruzelskim

Wojciech_Jaruzelski

Pod koniec czerwca IPN udostępnił nowe dokumenty. Znajdują się wśród nich wojskowe akta personalne Wojciecha Jaruzelskiego, kopie stenogramów spotkań w Magdalence z lat 1988-1989 czy pisma i meldunki kierowane do generała, m.in. przez resort spraw wewnętrznych. Wszystkie dokumenty zostały zabezpieczone w lutym. Łącznie IPN udostępnił ponad 40 jednostek archiwalnych. Są tam m.in informacje o pracy Wojciecha Jaruzelskiego cywilnej i służbie ... Czytaj więcej »

31 lipca 1649 roku, miała miejsce bitwa pod Łojowem

Lojow-bitwa-miedzioryt

Było to starcie w ramach powstania Chmielnickiego, pomiędzy oddziałami Janusza Radziwiłła, a wojskami kozackimi Stanisława Krzeczowskiego. Mimo przewagi liczebnej kozakom nie udało się pobić Radziwiłła. Jego 5 tysięczna armia rozbiła 17 tysięczną armię kozacką. W nocy po bitwie rozbite wojsko kozackie umknęło pozostawiając na pobojowisku swojego rannego dowódcę Krzeczkowskiego. Pułkownik kozacki mimo opieki zmarł 3 sierpnia. Czytaj więcej »

31 lipca 1943 roku, abdykował Tomisław II, włoski arystokrata i król Niepodległego Państwa Chorwackiego

971548_499967986749099_1807020288_n

Pochodził z dynastii sabaudzkiej, był prawnukiem króla Wiktora Emmanuela II. Właściwie nazywał się Aimone di Savoia. Służył we włoskiej marynarce wojennej, gdzie zdobył stopień wiceadmirała. Królem marionetkowej Chorwacji został 18 maja 1941 roku, w tym samym dniu, w którym Włochy narzuciły państwu ustaszów traktat rzymski. Tomisław II był w NDH właściwie figurantem, nigdy nie posiadał realnej władzy w państwie. Od 1942 ... Czytaj więcej »

31 lipca 1944 roku, gen. „Bór” Komorowski wydał rozkaz rozpoczęcia powstania w Warszawie

467px-Bor

Po analizie sytuacji związanej z nadejściem Armii Czerwonej, generał „Bór”, za zgodą Delegata Rządu RP na Kraj, wicepremiera Jana Stanisława Jankowskiego „Sobola”, wydaje rozkaz komendantowi Okręgu Warszawskiego AK pułkownikowi Antoniemu Chruścielowi „Monterowi” rozpoczęcia powstania w Warszawie 1 sierpnia o godz. 17.00. Czytaj więcej »

31 lipca 1919 roku, sejm II RP ratyfikował traktat wersalski

Szkola_dawny_sejm

Był to układ pokojowy kończący I wojnę światową podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Niemcy, mocarstwa Ententy i państwa sprzymierzone i stowarzyszone. W wyniku tego układu Polska po latach zaborów wracała na mapę świata jako niepodległe państwo. Na zdjęciu budynek Aleksandryjsko-Maryjskiego Instytutu Wychowania Panien przy ulicy Wiejskiej. Pierwsza siedziba Sejmu Czytaj więcej »

31 lipca 1666 roku, została zawarta ugoda w Łęgonicach kończącą rokosz Lubomirskiego

Jerzy_Sebastian_Lubomirski

Rokosz wzniecony w 1665 roku w obronie złotej wolności, przez hetmana polnego koronnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, sprzeciwiającego się polityce króla Jana II Kazimierza Wazę zmierzającej do wzmocnienia władzy królewskiej i przeprowadzenia elekcji vivente rege. Ostateczne Lubomirski przeprosił króla i miał udać się na wygnanie. Utracił wszelkie godności, lecz odzyskał dobra dziedziczne. Rokoszanie zostali objęci amnestią, a król zobowiązał się wycofać ... Czytaj więcej »

31 lipca 1640 roku, urodził się Michał Tomasz Wiśniowiecki herbu Korybut przyszły król Polski

399517_342903025788930_440617593_n

Syn wojewody ruskiego, księcia Jeremiego Wiśniowieckiego i Gryzeldy Zamoyskiej. Mąż Eleonory Habsburg, córki cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, króla Czech i Węgier Ferdynanda III Habsburga. Czytaj więcej »

31 lipca 1705 roku, miała miejsce bitwa pod Warszawą

800px-Battle_of_Warsaw_1705

Było to starcie kawaleryjskie w ramach Wielkie Wojny Północnej, pomiędzy połączonymi wojskami sasko-polsko -litewskimi, a oddziałami szwedzkimi. Połączone siły sasko-polsko-litewskie (ok. 9 tys. żołnierzy), pod dowództwem Otto Arnolda von Paykulla miały zdobyć Warszawę i zapobiec koronacji wojewody poznańskiego Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski. Na przeciw im stanęły stacjonujące w Warszawie oddziały szwedzkie  (ok. 2,5 tys. żołnierzy) pod dowództwem Karla Nierotha. Mimo przewagi liczebnej, ... Czytaj więcej »

Wszystko o ochronie przeciwpożarowej zabytków

zzz

Podczas 4. edycji  Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO Państwowa Straż Pożarna zorganizuje stoisko poświęcone ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Specjaliści z dziedziny przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej poprowadzą szereg wykładów i prezentacji. Targi odbędą się w dniach 5-7 października br. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Ochrona ... Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry