Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

28 września 1941 roku, ustanowiono order Krzyża Niemieckiego

28 września 1941 roku, ustanowiono order Krzyża Niemieckiego

Zgodnie ze statutem orderu, Krzyż Niemiecki miał być odznaczeniem wyższym niż Żelazny Krzyż I klasy, ale też niższym od Krzyża Rycerskiego Krzyża Żelaznego. Krzyż Niemiecki posiadał dwie klasy, srebrną, przyznaną 2 tysiące razy za zasługi podczas wsparcia kampanii, oraz złotą, nadaną 38 tysięcy razy za bezpośrednie męstwo w starciu z wrogiem. Forma odznaczenia kłóciła się z jego nazwą. Odznaka była bowiem kołem o średnicy 6,5 centymetra zwieńczonym ośmiopromienna gwiazdą. Dodatkowo same koło otaczał wieniec laurowy w kolorze zlotym lub srebrnym, zgodnie z klasą orderu. Centralną część odznaki stanowiła swastyka. Przez swój dość specyficzny wygląd, order bywał złośliwie nazywany „sadzonym jajem”. Odznaczenie noszono na na prawej kieszeni kurtki mundurowej, po prawej stronie i lekko powyżej innych orderów pierwszej klasy. Po zakończeniu II Wojny Światowej, ustawa z 1957 roku zezwoliła na noszenie przez weteranów Krzyża Niemieckiego jednak w wersji zdenazyfikowanej, gdzie swastykę zastępował wizerunek Żelaznego Krzyża.

(odznaka Złotego Krzyża Niemieckiego)

PartnerzyPrzewiń do góry