Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Dzieje najnowsze

Subskypcja RSS<

Wojenne losy płk. Pil. Witolda Łokuciewskiego, ostatniego dowódcy Dywizjonu 303

zzz

Witold Łokuciewski (1917–1990) znany jest jako Tolo. Tak mówili o nim wszyscy: rodzina, przyjaciele, koledzy. Ja również zwracałam się tak do niego, ale pozwolił mi na to dopiero jako osobie dorosłej. Przedtem mówiłam do niego „wujku”. Tak, bo Tolo to ktoś bardzo mi bliski – mój wuj i ojciec chrzestny. Pochodził z rodziny ziemiańskiej o głębokich tradycjach patriotycznych, od pokoleń ... Czytaj więcej »

Współczesna regulacja zaręczyn w prawie kanonicznym i świeckim

Weddingring-JH

Instytucja zaręczyn w prawie kanonicznym ma swoją długą i barwną historię, o czym Czytelnicy mogli przekonać się w poprzednich artykułach. Poznawszy ewolucję owej instytucji, warto także zapoznać się ze współczesnym uregulowaniem przyrzeczenia zawarcia małżeństwa. W związku z tym ostatni, zamykający cykl artykuł poświęcony został regulacji zaręczyn w obowiązującym dzisiaj Kodeksie Prawa Kanonicznego. Dla dopełnienia obrazu konieczne jest także, choćby pokrótce, ... Czytaj więcej »

Zakłady kształcenia nauczycieli na obszarze byłego województwa koszalińskiego w latach 1945–1968

zzz

Kształcenie nauczycieli jest niezwykle ważnym zagadnieniem, które często jest jednak marginalizowane. Pierwsze lata powojenne, kiedy brakowało odpowiednio przygotowanych do pracy pedagogów, tylko potwierdzają tę regułę. Dlatego też warto prześledzić, jak przebiegał ten proces, szczególnie biorąc pod uwagę województwo z tzw. Ziem Odzyskanych. Województwo koszalińskie to dawna jednostka podziału administracyjnego Polski najwyższego szczebla, której stolicą był Koszalin. Powołano ją do życia ... Czytaj więcej »

Prawnokanoniczne regulacje instytucji zaręczyn – od antyku do początków XX w.

Sesja Soboru Trydenckiego w kościele Matki Bożej Większej – obraz nieznanego artysty z końca XVII w. Wikimedia Commons

Od początków swego istnienia chrześcijaństwo wykazywało zainteresowanie tematyką rodziny i małżeństwa, a więc także etapem poprzedzającym jego zawarcie, tj. zaręczynami. Przez wieki instytucja ta znajdowała swoje odbicie w prawie kanonicznym, co poprzez siłę Kościoła oddziaływało także na życie wielu tysięcy ludzi. Warto więc poświęcić trochę czasu, aby przyjrzeć się uregulowaniom prawa kanonicznego dotyczącym zaręczyn począwszy od jego antycznych początków aż ... Czytaj więcej »

Kształtowanie się polskiej społeczności na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku

Przesiedlenia ludności

Po drugiej wojnie światowej granice państwa polskiego uległy znaczącej zmianie. Straty terytorialne na wschodzie miały być zrekompensowane przyłączeniem Ziem Północnych i Zachodnich. Jednak przez wiele lat zamieszkiwane były one głównie przez ludność niemieckojęzyczną, co doprowadziło do sytuacji, w której w 1945 roku znajdowało się tam stosunkowo niewielu Polaków. Dlatego też stosowne jest prześledzenie kwestii kształtowania się społeczności polskiej na wspomnianym ... Czytaj więcej »

Archeologia prawna w praktyce – o historii siedziby starostwa słupeckiego

Siedziba starostwa powiatowego w Słupcy – ul. Poznańska 20. Zdj. autora.

Zapewne niewielu spośród Czytelników słyszało kiedykolwiek o archeologii prawnej. Dyscyplina ta jest nauką pomocniczą historii państwa i prawa, zajmującą się badaniem m.in. obiektów i miejsc związanych ze stanowieniem i stosowaniem prawa. Na gruncie polskim badania archeologiczno-prawne rozpoczął nieżyjący już profesor Witold Maisel z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Archeologia prawna jest nauką niezwykle ciekawą, gdyż pozwala zgłębić historię miejsc, ... Czytaj więcej »

Kształtowanie się systemu oświaty w Polsce w latach 1944–1948

Warunki szkolne w latach powojennych

  Polska oświata w latach okupacji niemieckiej i radzieckiej zaznała wpływu wielu czynników, z których większość negatywnie określiło jej powojenny stan. Dlatego też warto zastanowić się nad początkami organizowania się szkolnictwa różnych szczebli w naszym kraju oraz prześledzić kolejne etapy tego procesu. Po wyzwoleniu części ziem, gdy nie wiadomo było, jak potoczą się losy całego państwa, zaczęto przygotowania do odbudowy ... Czytaj więcej »

Podanie do Hitlera. Wojenne losy podpułkownika pilota Gustawa Sidorowicza

zzz

Nocą z 25 na 26 lipca 1944 roku na konspiracyjnym lądowisku pod Tarnowem wylądowała transportowa „Dakota” z 267. Dywizjonu RAF. W ramach akcji „Most III” alianccy piloci przewieźli grupę kurierów Rządu RP na uchodźstwie, a w drogę powrotną prócz polskich konspiratorów (wśród nich był przyszły premier Tomasz Arciszewski i Józef Retinger) zabrali zdobytą przez polskie podziemie rakietę V-2 wraz z ... Czytaj więcej »

Powstanie i rozwój Związku Nauczycielstwa Polskiego na Pomorzu Środkowym w latach 1945 – 1973

zzz

Ostatnie miesiące wojny przyniosły wiele zmian, które bezpośrednio wpłynęły na sytuację Polski. Po wyzwoleniu wschodnich regionów naszego państwa i ogłoszeniu Manifestu Lipcowego rozpoczął się nowy etap w rozwoju ruchu związkowego. Przystąpiono do ponownego tworzenia kół i instancji związkowych, za które odpowiadali ich dawni działacze oraz członkowie podziemnych związków zawodowych z okresu okupacji hitlerowskiej. W dniach 20 – 21 listopada 1944 ... Czytaj więcej »

Kształtowanie się społecznej gospodarki rynkowej w rozumieniu erhardowskim – gospodarka RFN w latach 1948-1966

2.	Gabinet Ludwiga Erharda w 1963 roku. Ludwig Erhard w pierwszym rzędzie w środku 
Zdj. Wikimedia Commons

Odbudowa zachodnioniemieckiej gospodarki po II wojnie światowej była jednym z najciekawszych i najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii gospodarczej. Za ojca niemieckiego „cudu” ekonomicznego został uznany Ludwig Erhard. Jego działania, które podejmował najpierw jako dyrektor Rady Gospodarczej Bizonii, następnie będąc ministrem gospodarki w rządzie Konrada Adenauera, a w latach 1963-1966 kanclerzem RFN, zostały oparte na programie doktryny społeczno-politycznej ordoliberalizmu. Jakkolwiek ordoliberalne idee mogą ... Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry