Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Dzieje najnowsze

Subskypcja RSS<

Kształtowanie się polskiej społeczności na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku

Przesiedlenia ludności

Po drugiej wojnie światowej granice państwa polskiego uległy znaczącej zmianie. Straty terytorialne na wschodzie miały być zrekompensowane przyłączeniem Ziem Północnych i Zachodnich. Jednak przez wiele lat zamieszkiwane były one głównie przez ludność niemieckojęzyczną, co doprowadziło do sytuacji, w której w 1945 roku znajdowało się tam stosunkowo niewielu Polaków. Dlatego też stosowne jest prześledzenie kwestii kształtowania się społeczności polskiej na wspomnianym ... Czytaj więcej »

Archeologia prawna w praktyce – o historii siedziby starostwa słupeckiego

Siedziba starostwa powiatowego w Słupcy – ul. Poznańska 20. Zdj. autora.

Zapewne niewielu spośród Czytelników słyszało kiedykolwiek o archeologii prawnej. Dyscyplina ta jest nauką pomocniczą historii państwa i prawa, zajmującą się badaniem m.in. obiektów i miejsc związanych ze stanowieniem i stosowaniem prawa. Na gruncie polskim badania archeologiczno-prawne rozpoczął nieżyjący już profesor Witold Maisel z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Archeologia prawna jest nauką niezwykle ciekawą, gdyż pozwala zgłębić historię miejsc, ... Czytaj więcej »

Kształtowanie się systemu oświaty w Polsce w latach 1944–1948

Warunki szkolne w latach powojennych

  Polska oświata w latach okupacji niemieckiej i radzieckiej zaznała wpływu wielu czynników, z których większość negatywnie określiło jej powojenny stan. Dlatego też warto zastanowić się nad początkami organizowania się szkolnictwa różnych szczebli w naszym kraju oraz prześledzić kolejne etapy tego procesu. Po wyzwoleniu części ziem, gdy nie wiadomo było, jak potoczą się losy całego państwa, zaczęto przygotowania do odbudowy ... Czytaj więcej »

Podanie do Hitlera. Wojenne losy podpułkownika pilota Gustawa Sidorowicza

zzz

Nocą z 25 na 26 lipca 1944 roku na konspiracyjnym lądowisku pod Tarnowem wylądowała transportowa „Dakota” z 267. Dywizjonu RAF. W ramach akcji „Most III” alianccy piloci przewieźli grupę kurierów Rządu RP na uchodźstwie, a w drogę powrotną prócz polskich konspiratorów (wśród nich był przyszły premier Tomasz Arciszewski i Józef Retinger) zabrali zdobytą przez polskie podziemie rakietę V-2 wraz z ... Czytaj więcej »

Powstanie i rozwój Związku Nauczycielstwa Polskiego na Pomorzu Środkowym w latach 1945 – 1973

zzz

Ostatnie miesiące wojny przyniosły wiele zmian, które bezpośrednio wpłynęły na sytuację Polski. Po wyzwoleniu wschodnich regionów naszego państwa i ogłoszeniu Manifestu Lipcowego rozpoczął się nowy etap w rozwoju ruchu związkowego. Przystąpiono do ponownego tworzenia kół i instancji związkowych, za które odpowiadali ich dawni działacze oraz członkowie podziemnych związków zawodowych z okresu okupacji hitlerowskiej. W dniach 20 – 21 listopada 1944 ... Czytaj więcej »

Kształtowanie się społecznej gospodarki rynkowej w rozumieniu erhardowskim – gospodarka RFN w latach 1948-1966

2.	Gabinet Ludwiga Erharda w 1963 roku. Ludwig Erhard w pierwszym rzędzie w środku 
Zdj. Wikimedia Commons

Odbudowa zachodnioniemieckiej gospodarki po II wojnie światowej była jednym z najciekawszych i najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii gospodarczej. Za ojca niemieckiego „cudu” ekonomicznego został uznany Ludwig Erhard. Jego działania, które podejmował najpierw jako dyrektor Rady Gospodarczej Bizonii, następnie będąc ministrem gospodarki w rządzie Konrada Adenauera, a w latach 1963-1966 kanclerzem RFN, zostały oparte na programie doktryny społeczno-politycznej ordoliberalizmu. Jakkolwiek ordoliberalne idee mogą ... Czytaj więcej »

Zarys historii obozu pracy w Jaworznie

zzz

Pamiątką po dawnym obozie pracy, który niegdyś znajdował się na Osiedlu Stałym w Jaworznie są stojące po dziś dzień budynki, dziś zabudowania mieszkalne, niegdyś bloki więzienne obozu pracy. Ze świadomości mieszkańców miasta coraz bardziej odchodzi w niepamięć wspomnienie o historii osób przebywających w tym więzieniu. O utworzeniu w Jaworznie obozu odosobnienia zadecydowało przede wszystkim położenie miasta. Jaworzno, znajdujące się na ... Czytaj więcej »

Odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne w PPR

zzz

Rok 1948 miał okazać się dla komunistów czasem niezwykle istotnym. Po pierwsze zamierzano połączyć ze sobą Polską Partię Robotniczą oraz Polską Partię Socjalistyczną, a po drugie chciano zlikwidować i napiętnować kwestię tzw. braku zaangażowania w budowę komunizmu w Polsce. Dodatkowo zatwardziali komuniści, opowiadający się przeciwko polskiej drodze do socjalizmu, oskarżyli Władysława Gomułkę i jego otoczenie o nieufność wobec Związku Radzieckiego. ... Czytaj więcej »

Złoto dla zuchwałych, czyli gdzie zniknęły skarby III Rzeszy?

Kadr z filmu "Złoto dla zuchwałych"

W pamiętnej komedii wojennej Briana G. Huttona Złoto dla zuchwałych grupa amerykańskich żołnierzy dowiedziawszy się o skarbie nazistów ukrytym za linią frontu rozpoczyna „prywatną wojnę”, by ów skarb zdobyć. Najbardziej zabawne w tym jest to, że przy okazji przyśpieszają oni działania bojowe całej armii, a jej dowództwo nie może zrozumieć, czemu dotychczasowi dekownicy i oddziały tyłowe przejęły inicjatywę na froncie ... Czytaj więcej »

Pierwsze stowarzyszenia nauczycielskie na ziemiach polskich

zzz

W dziejach zawodu nauczycielskiego, który w Polsce ma bogatą tradycję, ruch zawodowy nauczycieli pojawił się w pierwszej połowie XIX wieku. Był on reprezentowany przez organizacje i związki zawodowe nauczycieli polskich oraz niemające większego zasięgu społecznego organizacje zawodowe nauczycieli mniejszości narodowych, które żyły na polskich terytoriach. Od początku istnienia zawodowy ruch nauczycieli związany był z losami narodu pod zaborami i jego ... Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry