Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Dzieje najnowsze

Subskypcja RSS<

Kształtowanie się systemu oświaty w Polsce w latach 1944–1948

Warunki szkolne w latach powojennych

  Polska oświata w latach okupacji niemieckiej i radzieckiej zaznała wpływu wielu czynników, z których większość negatywnie określiło jej powojenny stan. Dlatego też warto zastanowić się nad początkami organizowania się szkolnictwa różnych szczebli w naszym kraju oraz prześledzić kolejne etapy tego procesu. Po wyzwoleniu części ziem, gdy nie wiadomo było, jak potoczą się losy całego państwa, zaczęto przygotowania do odbudowy ... Czytaj więcej »

Podanie do Hitlera. Wojenne losy podpułkownika pilota Gustawa Sidorowicza

zzz

Nocą z 25 na 26 lipca 1944 roku na konspiracyjnym lądowisku pod Tarnowem wylądowała transportowa „Dakota” z 267. Dywizjonu RAF. W ramach akcji „Most III” alianccy piloci przewieźli grupę kurierów Rządu RP na uchodźstwie, a w drogę powrotną prócz polskich konspiratorów (wśród nich był przyszły premier Tomasz Arciszewski i Józef Retinger) zabrali zdobytą przez polskie podziemie rakietę V-2 wraz z ... Czytaj więcej »

Powstanie i rozwój Związku Nauczycielstwa Polskiego na Pomorzu Środkowym w latach 1945 – 1973

zzz

Ostatnie miesiące wojny przyniosły wiele zmian, które bezpośrednio wpłynęły na sytuację Polski. Po wyzwoleniu wschodnich regionów naszego państwa i ogłoszeniu Manifestu Lipcowego rozpoczął się nowy etap w rozwoju ruchu związkowego. Przystąpiono do ponownego tworzenia kół i instancji związkowych, za które odpowiadali ich dawni działacze oraz członkowie podziemnych związków zawodowych z okresu okupacji hitlerowskiej. W dniach 20 – 21 listopada 1944 ... Czytaj więcej »

Kształtowanie się społecznej gospodarki rynkowej w rozumieniu erhardowskim – gospodarka RFN w latach 1948-1966

2.	Gabinet Ludwiga Erharda w 1963 roku. Ludwig Erhard w pierwszym rzędzie w środku 
Zdj. Wikimedia Commons

Odbudowa zachodnioniemieckiej gospodarki po II wojnie światowej była jednym z najciekawszych i najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii gospodarczej. Za ojca niemieckiego „cudu” ekonomicznego został uznany Ludwig Erhard. Jego działania, które podejmował najpierw jako dyrektor Rady Gospodarczej Bizonii, następnie będąc ministrem gospodarki w rządzie Konrada Adenauera, a w latach 1963-1966 kanclerzem RFN, zostały oparte na programie doktryny społeczno-politycznej ordoliberalizmu. Jakkolwiek ordoliberalne idee mogą ... Czytaj więcej »

Zarys historii obozu pracy w Jaworznie

zzz

Pamiątką po dawnym obozie pracy, który niegdyś znajdował się na Osiedlu Stałym w Jaworznie są stojące po dziś dzień budynki, dziś zabudowania mieszkalne, niegdyś bloki więzienne obozu pracy. Ze świadomości mieszkańców miasta coraz bardziej odchodzi w niepamięć wspomnienie o historii osób przebywających w tym więzieniu. O utworzeniu w Jaworznie obozu odosobnienia zadecydowało przede wszystkim położenie miasta. Jaworzno, znajdujące się na ... Czytaj więcej »

Odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne w PPR

zzz

Rok 1948 miał okazać się dla komunistów czasem niezwykle istotnym. Po pierwsze zamierzano połączyć ze sobą Polską Partię Robotniczą oraz Polską Partię Socjalistyczną, a po drugie chciano zlikwidować i napiętnować kwestię tzw. braku zaangażowania w budowę komunizmu w Polsce. Dodatkowo zatwardziali komuniści, opowiadający się przeciwko polskiej drodze do socjalizmu, oskarżyli Władysława Gomułkę i jego otoczenie o nieufność wobec Związku Radzieckiego. ... Czytaj więcej »

Złoto dla zuchwałych, czyli gdzie zniknęły skarby III Rzeszy?

Kadr z filmu "Złoto dla zuchwałych"

W pamiętnej komedii wojennej Briana G. Huttona Złoto dla zuchwałych grupa amerykańskich żołnierzy dowiedziawszy się o skarbie nazistów ukrytym za linią frontu rozpoczyna „prywatną wojnę”, by ów skarb zdobyć. Najbardziej zabawne w tym jest to, że przy okazji przyśpieszają oni działania bojowe całej armii, a jej dowództwo nie może zrozumieć, czemu dotychczasowi dekownicy i oddziały tyłowe przejęły inicjatywę na froncie ... Czytaj więcej »

Pierwsze stowarzyszenia nauczycielskie na ziemiach polskich

zzz

W dziejach zawodu nauczycielskiego, który w Polsce ma bogatą tradycję, ruch zawodowy nauczycieli pojawił się w pierwszej połowie XIX wieku. Był on reprezentowany przez organizacje i związki zawodowe nauczycieli polskich oraz niemające większego zasięgu społecznego organizacje zawodowe nauczycieli mniejszości narodowych, które żyły na polskich terytoriach. Od początku istnienia zawodowy ruch nauczycieli związany był z losami narodu pod zaborami i jego ... Czytaj więcej »

Różnice poszczególnych zagadnień prawa małżeńskiego w Kodeksach Prawa Kanonicznego z lat 1917 i 1983

zzz

„Posoborowa kodyfikacja prawa kanonicznego, rozpoczęta formalnie 28 marca 1963 r. przez papieża Jana XXIII, kontynuowana była przez jego następców: Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II i trwała 20 lat. Zmierzała ona do gruntownej rewizji norm Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku, które w wielu dziedzinach, m.in. w przedmiocie małżeństwa, wymagały zdecydowanej nowelizacji. Rezultatem żmudnych prac Papieskiej Komisji ... Czytaj więcej »

Początki zawodowego ruchu nauczycielskiego w Polsce

zzz

Lata niewoli naszego państwa to czas dążenia do wyzwolenia narodowego i społecznego, któremu towarzyszyła walka o polską i demokratyczną szkołę. W okresie tym ugrupowania socjalistyczne opowiadały się za nowym i sprawiedliwym ustrojem społecznym oraz nadaniem nowego wyglądu całemu systemowi szkolnemu. Z kolei ugrupowania narodowe dążyły do zastąpienia szkoły zaborczej placówką polską, w której znalazłyby się treści patriotyczne i narodowe. W ... Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry