Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Dzieje najnowsze

Subskypcja RSS<

Złoto dla zuchwałych, czyli gdzie zniknęły skarby III Rzeszy?

Kadr z filmu "Złoto dla zuchwałych"

W pamiętnej komedii wojennej Briana G. Huttona Złoto dla zuchwałych grupa amerykańskich żołnierzy dowiedziawszy się o skarbie nazistów ukrytym za linią frontu rozpoczyna „prywatną wojnę”, by ów skarb zdobyć. Najbardziej zabawne w tym jest to, że przy okazji przyśpieszają oni działania bojowe całej armii, a jej dowództwo nie może zrozumieć, czemu dotychczasowi dekownicy i oddziały tyłowe przejęły inicjatywę na froncie ... Czytaj więcej »

Pierwsze stowarzyszenia nauczycielskie na ziemiach polskich

zzz

W dziejach zawodu nauczycielskiego, który w Polsce ma bogatą tradycję, ruch zawodowy nauczycieli pojawił się w pierwszej połowie XIX wieku. Był on reprezentowany przez organizacje i związki zawodowe nauczycieli polskich oraz niemające większego zasięgu społecznego organizacje zawodowe nauczycieli mniejszości narodowych, które żyły na polskich terytoriach. Od początku istnienia zawodowy ruch nauczycieli związany był z losami narodu pod zaborami i jego ... Czytaj więcej »

Różnice poszczególnych zagadnień prawa małżeńskiego w Kodeksach Prawa Kanonicznego z lat 1917 i 1983

zzz

„Posoborowa kodyfikacja prawa kanonicznego, rozpoczęta formalnie 28 marca 1963 r. przez papieża Jana XXIII, kontynuowana była przez jego następców: Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II i trwała 20 lat. Zmierzała ona do gruntownej rewizji norm Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku, które w wielu dziedzinach, m.in. w przedmiocie małżeństwa, wymagały zdecydowanej nowelizacji. Rezultatem żmudnych prac Papieskiej Komisji ... Czytaj więcej »

Początki zawodowego ruchu nauczycielskiego w Polsce

zzz

Lata niewoli naszego państwa to czas dążenia do wyzwolenia narodowego i społecznego, któremu towarzyszyła walka o polską i demokratyczną szkołę. W okresie tym ugrupowania socjalistyczne opowiadały się za nowym i sprawiedliwym ustrojem społecznym oraz nadaniem nowego wyglądu całemu systemowi szkolnemu. Z kolei ugrupowania narodowe dążyły do zastąpienia szkoły zaborczej placówką polską, w której znalazłyby się treści patriotyczne i narodowe. W ... Czytaj więcej »

Patriotyzm w trudnych czasach, czyli działalność Jana Ludwika Popławskiego

zzz

Jan Ludwik Popławski to postać żyjąca w latach 1854-1908, czyli w okresie niezwykle ciężkim dla naszego kraju. Polska była wówczas państwem rozdzielonym pomiędzy trzech zaborców. Jak patriotyzm w tak trudnych czasach pojmował jeden z najstarszych ojców założycieli polskiego ruchu narodowego?  Jan Ludwik Popławski urodził się 17 stycznia 1854 roku w Bystrzejowicach Pierwszych na Lubelszczyźnie. To właśnie tam Jan spędził swoje ... Czytaj więcej »

Giedroyc – Gombrowicz. Wokół trudnej znajomości

zzz

  Korespondencja Witolda Gombrowicza i Jerzego Giedroycia to z pewnością jeden z najciekawszych zbiorów epistolarnych wydanych przez Czytelnika w serii »Archiwum „Kultury”«. Listy dwóch wielkich postaci stanowią pole ścierania się odmiennych osobowości, temperamentów, wrażliwości. Niemal dwadzieścia lat układają się w nich na kształt sinusoidy wzajemne zbliżenia i oddalenia, momenty otwartości i ciepła, ale także oficjalny dystans i chłód. Z perspektywy ... Czytaj więcej »

Organizacja Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Pomorzu Zachodnim

zzz

Państwowy Urząd Repatriacyjny został powołany do życia w Lublinie na mocy dekretu PKWN z dnia 7 października 1944 roku. Jego początkowym zadaniem miała być organizacja tzw. repatriacji, a z czasem zakres obowiązków został poszerzony. W lutym 1945 roku Zarząd Centralny PUR przeniesiono do Łodzi, gdyż uznano, że z tego miejsca będzie łatwiej kierować powierzonymi zadaniami na terenie całej Polski. PUR ... Czytaj więcej »

Reformy oświaty w XX–wiecznej Polsce

Szkoła tysiąclecia w Węgierskiej Górce (1973)
Zdj. Wikimedia Comons

Początki działalności oświatowej na ziemiach polskich sięgają XI wieku, kiedy to zaczęto zakładać szkoły katedralne i kolegiackie. Pierwszy uniwersytet powstał w 1364 roku w Krakowie, a jego twórcą był król Kazimierz Wielki. Z kolei w roku 1740 ksiądz Stanisław Konarski powołał do życia w Warszawie Collegium Nobilium, a w 1765 roku król Stanisław August Poniatowski założył pierwszą państwową placówkę oświatową ... Czytaj więcej »

ZSRR za Chruszczowa

Mapa ZSRR za rządów Nikity Chruszczowa
Zdj. Wikimedia Commons

5 III 1953r. był momentem przełomowym w historii ZSRR. Wtedy to, jak podaje oficjalny komunikat KC KPZR i Rady Ministrów ZSRR umiera „wielki” wódz tego państwa, którym był Józef Stalin.[1] Po śmierci Stalina jego główni współpracownicy stanęli przed ogromnym problemem, jakim było wyznaczenie następcy, wprowadzenie pewnych zmian gospodarczych, z jednoczesnym zachowaniem ciągłości systemu i znalezieniem równowagi w państwie, o co ... Czytaj więcej »

Pierwsze ugrupowania polityczne na Pomorzu Zachodnim

zzz

Ugrupowaniem politycznym, które najszybciej rozwinęło swą działalność na Pomorzu Zachodnim była Polska Partia Robotnicza, która wypracowała koncepcję masowego osadnictwa jako ruchu społecznego. Z jej inicjatywy powołano Centralny Komitet Przesiedleńczy, który zajmował się koordynacją działalności migracji ludności na zachód. W tym miejscu warto również dodać, iż PPR z dużą konsekwencją opowiadała się za wcieleniem w granice państwa polskiego omawianego terytorium, czego ... Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry