Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Dzieje najnowsze

Subskypcja RSS<

Początki zawodowego ruchu nauczycielskiego w Polsce

zzz

Lata niewoli naszego państwa to czas dążenia do wyzwolenia narodowego i społecznego, któremu towarzyszyła walka o polską i demokratyczną szkołę. W okresie tym ugrupowania socjalistyczne opowiadały się za nowym i sprawiedliwym ustrojem społecznym oraz nadaniem nowego wyglądu całemu systemowi szkolnemu. Z kolei ugrupowania narodowe dążyły do zastąpienia szkoły zaborczej placówką polską, w której znalazłyby się treści patriotyczne i narodowe. W ... Czytaj więcej »

Patriotyzm w trudnych czasach, czyli działalność Jana Ludwika Popławskiego

zzz

Jan Ludwik Popławski to postać żyjąca w latach 1854-1908, czyli w okresie niezwykle ciężkim dla naszego kraju. Polska była wówczas państwem rozdzielonym pomiędzy trzech zaborców. Jak patriotyzm w tak trudnych czasach pojmował jeden z najstarszych ojców założycieli polskiego ruchu narodowego?  Jan Ludwik Popławski urodził się 17 stycznia 1854 roku w Bystrzejowicach Pierwszych na Lubelszczyźnie. To właśnie tam Jan spędził swoje ... Czytaj więcej »

Giedroyc – Gombrowicz. Wokół trudnej znajomości

zzz

  Korespondencja Witolda Gombrowicza i Jerzego Giedroycia to z pewnością jeden z najciekawszych zbiorów epistolarnych wydanych przez Czytelnika w serii »Archiwum „Kultury”«. Listy dwóch wielkich postaci stanowią pole ścierania się odmiennych osobowości, temperamentów, wrażliwości. Niemal dwadzieścia lat układają się w nich na kształt sinusoidy wzajemne zbliżenia i oddalenia, momenty otwartości i ciepła, ale także oficjalny dystans i chłód. Z perspektywy ... Czytaj więcej »

Organizacja Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Pomorzu Zachodnim

zzz

Państwowy Urząd Repatriacyjny został powołany do życia w Lublinie na mocy dekretu PKWN z dnia 7 października 1944 roku. Jego początkowym zadaniem miała być organizacja tzw. repatriacji, a z czasem zakres obowiązków został poszerzony. W lutym 1945 roku Zarząd Centralny PUR przeniesiono do Łodzi, gdyż uznano, że z tego miejsca będzie łatwiej kierować powierzonymi zadaniami na terenie całej Polski. PUR ... Czytaj więcej »

Reformy oświaty w XX–wiecznej Polsce

Szkoła tysiąclecia w Węgierskiej Górce (1973)
Zdj. Wikimedia Comons

Początki działalności oświatowej na ziemiach polskich sięgają XI wieku, kiedy to zaczęto zakładać szkoły katedralne i kolegiackie. Pierwszy uniwersytet powstał w 1364 roku w Krakowie, a jego twórcą był król Kazimierz Wielki. Z kolei w roku 1740 ksiądz Stanisław Konarski powołał do życia w Warszawie Collegium Nobilium, a w 1765 roku król Stanisław August Poniatowski założył pierwszą państwową placówkę oświatową ... Czytaj więcej »

ZSRR za Chruszczowa

Mapa ZSRR za rządów Nikity Chruszczowa
Zdj. Wikimedia Commons

5 III 1953r. był momentem przełomowym w historii ZSRR. Wtedy to, jak podaje oficjalny komunikat KC KPZR i Rady Ministrów ZSRR umiera „wielki” wódz tego państwa, którym był Józef Stalin.[1] Po śmierci Stalina jego główni współpracownicy stanęli przed ogromnym problemem, jakim było wyznaczenie następcy, wprowadzenie pewnych zmian gospodarczych, z jednoczesnym zachowaniem ciągłości systemu i znalezieniem równowagi w państwie, o co ... Czytaj więcej »

Pierwsze ugrupowania polityczne na Pomorzu Zachodnim

zzz

Ugrupowaniem politycznym, które najszybciej rozwinęło swą działalność na Pomorzu Zachodnim była Polska Partia Robotnicza, która wypracowała koncepcję masowego osadnictwa jako ruchu społecznego. Z jej inicjatywy powołano Centralny Komitet Przesiedleńczy, który zajmował się koordynacją działalności migracji ludności na zachód. W tym miejscu warto również dodać, iż PPR z dużą konsekwencją opowiadała się za wcieleniem w granice państwa polskiego omawianego terytorium, czego ... Czytaj więcej »

Ministerstwo Ziem Odzyskanych 1945 – 1949: powstanie i najważniejsze zadania

zzz

Sytuacja Polski w drugiej połowie 1945 roku miała poważny wpływ na kwestię tzw. Ziem Zachodnich. Dojście do porozumienia w sprawie dotyczącej rekonstrukcji Rządu Tymczasowego na podstawie uchwał konferencji jałtańskiej oraz utworzenie dnia 28 czerwca 1945 roku Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej stworzyło podstawy do nawiązania stosunków dyplomatycznych z czołowymi państwami naszego globu. Ponadto uchwały konferencji poczdamskiej, ogłoszone dnia 2 sierpnia tego ... Czytaj więcej »

Szkolnictwo ogólnokształcące w Polsce w latach 1948 – 1961

Obowiązek szkolny

Polityka oświatowa Polski Ludowej, którą datuje się od lipca 1944 roku, kształtowała się w toku walki o socjalistyczny charakter państwa polskiego. Do czynników, jakie wpłynęły na ustalenie jej zasadniczych kierunków rozwoju zaliczamy ideologię społeczną, poziom gospodarki, stosunki demograficzne oraz uzyskanie nowych granic państwowych. O ile pierwsze powojenne lata były niezwykle trudne, a polskie szkolnictwo dopiero odbudowywało się ze zniszczeń wojennych, ... Czytaj więcej »

Najemnicy – czyli Rafał Gan – Ganowicz w Kongo | część 2

zzz

Zapraszamy na drugą część artykułu o Rafale Gan-Ganowiczu w Kongo. Tutaj przeczytacie część 1 W 1965 r., sytuacja wyglądała już zupełnie inaczej. Podobnie jak kilka lat wcześniej w kraju wybuchła rebelia inspirowana przez zwolenników P. Lumumby nota bene zlikwidowanego przez współpracowników M. Czombego w styczniu 1961 r.. Kolejna rewolucja w Kongo wybuchła w skutek porozumienia, jakie udało się zawrzeć prezydentowi ... Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry