Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Dzieje najnowsze

Subskypcja RSS<

Najemnicy – czyli Rafał Gan – Ganowicz w Kongo | część 2

zzz

Zapraszamy na drugą część artykułu o Rafale Gan-Ganowiczu w Kongo. Tutaj przeczytacie część 1 W 1965 r., sytuacja wyglądała już zupełnie inaczej. Podobnie jak kilka lat wcześniej w kraju wybuchła rebelia inspirowana przez zwolenników P. Lumumby nota bene zlikwidowanego przez współpracowników M. Czombego w styczniu 1961 r.. Kolejna rewolucja w Kongo wybuchła w skutek porozumienia, jakie udało się zawrzeć prezydentowi ... Czytaj więcej »

Filary terroru. Budowa autorytetu władzy centralnej w stalinowskim ZSRR

Od lewej: Ł. Kaganowicz, J. Stalin, P. Postyszew i K. Woroszyłow w 1934 roku.

Rządy Józefa Stalina uznano na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego za szkodliwe dla państwa radzieckiego, a w szczególności dla partii komunistycznej. W swoim tajnym referacie Nikita Chruszczow dowodził, że Stalin wprowadził w ZSRR rządy tyranii. Skupił w swym ręku nieograniczoną władzę i nie wahał się skazywać na śmierć nawet niewinnych, zasłużonych działaczy partyjnych. Warto zatem postawić pytania: dlaczego Stalin ... Czytaj więcej »

Najemnicy – czyli Rafał Gan – Ganowicz w Kongo | część 1

gan-ganowicz_YXbGf656

Określeń odnoszących się do żołnierzy najemnych jest bardzo wiele. Jednym z bardziej znanych i nie uchodzącym za określenie pejoratywne jest słowo „kondotier”, wywodzące się z języka włoskiego. Znane są również inne określenia jak choćby „dzikie gęsi” – ten termin ukuli Irlandczycy, którzy w XVIII w., zaciągali się na służbę w obcych armiach. Do popularnych terminów należą również określenia „soliders of ... Czytaj więcej »

Rozwój oświaty w Polsce w początkowym okresie budowy podstaw socjalizmu

Warszawa, 1946. Studenci Wydziału Chemii w czasie wykładu.
PAP - Jerzy Baranowski

Rok 1948 to niezwykle ważna i szczególna pod wieloma względami data w dziejach naszego kraju. Wtedy to doszło do konsolidacji ruchu robotniczego, czego wyznacznikiem był II Zjazd Polskiej Partii Robotniczej oraz XXVIII Kongres Polskiej Partii Socjalistycznej, które to w ostatecznym rozrachunku doprowadziły do utworzenia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. PZPR w latach kolejnych decydował o najważniejszych sprawach w państwie, w tym ... Czytaj więcej »

Ostatni antykomunistyczny żołnierz Europy – August Sabbe

zdjęcie główne

Walka nie kończy się nigdy. Zapewne właśnie taką dewizą kierował się August Sabbe – partyzant estońskich Leśnych Braci, a więc odpowiednika polskich Żołnierzy Wyklętych. Właśnie w dniu ich święta 1 marca warto wspomnieć historię jednego z najzajadlejszych wrogów sowieckiego okupanta. Dwie okupacje Niestety do naszych czasów nie zachowało się wiele informacji o tym wspaniałym człowieku. Według dostępnych danych Sabbe był ... Czytaj więcej »

Prawo czy bezprawie – stan wojenny a prawo PRL

zzz

Temat mojej pracy brzmi: “Prawo czy bezprawie-stan wojenny a prawo PRL”. Podobne pytanie stawiali sobie ludzie w okresie trwania stanu wojennego, o czym świadczy ulotka sporządzona przez środowisko prawnicze Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a kolportowana w czasie trwania pierwszych jego dni. Miała ona uświadomić społeczeństwu po czyjej stronie stoi prawo. Temat ten jest aktualny również i dziś — współcześnie, kiedy obchodzimy ... Czytaj więcej »

Próby naprawy imperium. Geneza, przebieg i ocena społeczno-gospodarczych reform Nikity Chruszczowa w ZSRR

zzz

Związek Radziecki zniknął z mapy politycznej świata w 1991 roku. Mimo to po dziś dzień nie słabną dyskusje na temat uwarunkowań upadku tego potężnego imperium. Czy Związek Radziecki mógł przetrwać? Czy komunizm był realną alternatywą czy wyłącznie złudzeniem? Te pytania wciąż nie tracą na aktualności. Wielokrotnie w literaturze podkreśla się, że reformy Michaiła Gorbaczowa były spóźnione i niekiedy nieprzemyślane. Zmiany, ... Czytaj więcej »

Tatar w Berlinie. Czyli krótka historia polskich Tatarów – część 2

zzz

Historia polskich Tatarów godna jest krótkiego naświetlenia. Zapoznanie się z nią pozwala nie tylko na lepsze zrozumienie motywów, jakimi kierował się Rafał Gan-Ganowicz, ale stanowi także swoiste uzupełnienie historii polskiego kondotiera Czytaj część 1 W ślad za „wyzwolicielami” z Armii Czerwonej, na wyzwolone spod niemieckiej okupacji tereny wchodziły nowe, podporządkowane ZSRR polskie władze, złożone z komunistów. Na kontrolowanych przez polskich ... Czytaj więcej »

Wyspa czy ląd? Historia miasta Helu w kontekście procesów narodowościowych – cz. II

zzz

Niewielki skrawek ziemi zamykający wąski półwysep jest miejscem wyjątkowym z historycznego punktu widzenia. Uznawany w pierwszym tysiącleciu za wyspę, był nią faktycznie, aczkolwiek nie w sensie geograficznym, a kulturowym i narodowościowym. Podatność na wpływy licznych interesów narodowych i zależność od „niezależnego” Gdańska decydowały o jego politycznej identyfikacji. Zamieszkiwany przez Niemców, Holendrów, Kaszubów i Polaków zatracał przez wieki swoją polityczną i ... Czytaj więcej »

Wyspa czy ląd? Historia miasta Helu w kontekście procesów narodowościowych – cz. I

264

Niewielki skrawek ziemi zamykający wąski półwysep jest miejscem wyjątkowym z historycznego punktu widzenia. Uznawany w pierwszym tysiącleciu za wyspę, był nią faktycznie, aczkolwiek nie w sensie geograficznym, a kulturowym i narodowościowym. Podatność na wpływy licznych interesów narodowych i zależność od „niezależnego” Gdańska decydowały o jego politycznej identyfikacji. Zamieszkiwany przez Niemców, Holendrów, Kaszubów i Polaków zatracał przez wieki swoją polityczną i ... Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry