Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

II wojna światowa

Subskypcja RSS<

Polscy piloci w bitwie o Anglię – bohaterowie czy zwykli ludzie? | Część 2

Samoloty Spitfire polskiego Dywizjonu 303 w Wielkiej Brytanii podczas lotu w szyku bojowym
(źródło: NAC)

Polskie Dywizjony w Wielkiej Brytanii Czytaj część pierwszą  Dywizjon 302 Pierwszą polską jednostką myśliwską zorganizowaną w Wielkiej Brytanii był Dyon 302, nawiązujący do tradycji przedwojennego 3. Pułku Lotniczego w Poznaniu i Dyonu I/145 walczącego we Francji. Ze składu tych jednostek wywodził się trzon personalny utworzonego w Leconfield 30 lipca 1940 r. dywizjonu nazwanego „Poznańskim”. Już 7 sierpnia 1940 r., w ... Czytaj więcej »

Hel – ostatnia twierdza | Część 2

hel640

Niewielki punkt na skraju wąskiego pasa ziemi skłania do dyskusji o należne miejsce w geograficznej skali kraju. Pytania o właściwą perspektywę – czy jest to początek, czy może raczej symboliczny koniec Polski. Patrząc na historię okresu II Rzeczypospolitej, nie można mieć co do tego wątpliwości. Tam zaczynała się Polska. Zaczynała się tworzyć, gdyż wcześniej jej tam nie było. Ani w ... Czytaj więcej »

Polscy piloci w bitwie o Anglię – bohaterowie czy zwykli ludzie? | Część 1

Według instytucji brytyjskich, zajmujących się weryfikacją
zgłaszanych zwycięstw, Dywizjon 303
miał najwięcej zaliczonych zestrzeleń ze wszystkich
jednostek walczących z Niemcami (źródło: NAC)

Droga do Anglii Po 1 września 1939 r. nastał jeden z najtragiczniejszych etapów w dziejach Polski. Po dwudziestu jeden latach niepodległości, w ciągu kilku tygodni ogromny kraj i jego potęga militarna załamały się na oczach sojuszników. Świetnie zorganizowana lotnicza obrona stolicy, kierowana przez płk. Stefana Pawlikowskiego, udowodniła wartość polskich pilotów w pierwszych tygodniach kampanii wrześniowej. System podobny do tego, jaki ... Czytaj więcej »

Hel – ostatnia twierdza | Część 1

hel640

Niewielki punkt na skraju wąskiego pasa ziemi skłania do dyskusji o należne miejsce w geograficznej skali kraju. Pytania o właściwą perspektywę – czy jest to początek, czy może raczej symboliczny koniec Polski. Patrząc na historię okresu II Rzeczypospolitej, nie można mieć co do tego wątpliwości. Tam zaczynała się Polska. Zaczynała się tworzyć, gdyż wcześniej jej tam nie było. Ani w ... Czytaj więcej »

Lichtenstein kontra NKWD, czyli 500 ocalonych Rosjan

NKDW

Powiedzieć, że los byłych obywateli Związku Sowieckiego, którzy zdecydowali się na kolaborację z Niemcami był pod koniec wojny tragiczny, to jakby nic nie powiedzieć. Żołnierze (a często też ich rodziny) „sojuszniczych” jednostek armii niemieckiej nie mogli liczyć nie tylko, co jest oczywiste, na miłosierdzie ze strony swych byłych towarzyszy broni z Armii Czerwonej, ale także aliantów zachodnich. Jeńcy z byłej ... Czytaj więcej »

Bałkański skok konika szachowego, czyli dopaść marszałka Tito!

Niemieccy spadochroniarze w Drvarze 1

Jedną z wielu obsesji, jakie trapiły führera III Rzeszy Adolfa Hitlera była myśl o nieuchwytnym przywódcy Narodowo-Wyzwoleńczej Armii Jugosławii (NOVJ) marszałku Josipie Broz Tito. Hitler wierzył, że zlikwidowanie tego człowieka spowoduje zlikwidowanie antyniemieckiego ruchu oporu na Bałkanach. Do 1943 roku Jugosławia była traktowana jako drugorzędny teren działań wojennych, jednak aktywizacja partyzantki komunistycznej i znaczny wzrost ich sił zaczęły wiązać coraz ... Czytaj więcej »

Położenie i rola oświaty polskiej w latach okupacji

Uniwersytet Jana Kazimierza przemianowany na uczelnię ukraińską imienia Iwana Franki
Zdj. Wikimedia Commons

  Wybuch drugiej wojny światowej we wrześniu 1939 roku spowodował wielkie zmiany w życiu wielu osób związanych z oświatą. Zamiast inauguracji nowego roku szkolnego czy rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego ludziom tym przyszło się zmierzyć z okrucieństwami wojennymi zgotowanymi przez Niemców i Rosjan. Sprawa dotyczyła, jak podaje Marian Walczak, około 5,5 mln dzieci i młodzieży oraz 100 tys. nauczycieli szkół różnego ... Czytaj więcej »

Zarys historii obozu pracy w Jaworznie

zzz

Pamiątką po dawnym obozie pracy, który niegdyś znajdował się na Osiedlu Stałym w Jaworznie są stojące po dziś dzień budynki, dziś zabudowania mieszkalne, niegdyś bloki więzienne obozu pracy. Ze świadomości mieszkańców miasta coraz bardziej odchodzi w niepamięć wspomnienie o historii osób przebywających w tym więzieniu. O utworzeniu w Jaworznie obozu odosobnienia zadecydowało przede wszystkim położenie miasta. Jaworzno, znajdujące się na ... Czytaj więcej »

Historia pewnego czołgu – PzKpfw III

PzKmfw. III Ausf. D. w Polsce.
Zdj. Wikimedia Commons

Od samego początku niemieckie dowództwo nie uważało lekkich czołgów PzKpfw. I i II za pełnowartościowe. Generalicja uważała je raczej za wozy szkoleniowe, które muszą w przyszłości zostać zastąpione przez cięższe jednostki będące, zgodnie z koncepcjami gen. Hansa Guderiana przedstawionymi w książce Achtung Panzer, bardziej odpowiednie do prowadzenia wojny błyskawicznej, tzw. Blitzkriegu. Powstanie pierwszych prototypów W związku z żądaniami niemieckich dowódców ... Czytaj więcej »

Wywiad w Zagłębiu Dąbrowskim podczas II wojny światowej

Sosnowiec - Dworzec Główny

Jedną z pierwszych organizacji w Zagłębiu Dąbrowskim, która przystąpiła do tworzenia służby wywiadowczej była Organizacja Orła Białego przekształcona później w Związek Orła Białego. Miała ona charakter wywiadu terenowego (taktycznego). Prace wywiadowcze wykonywali wszyscy członkowie OOB. Zadaniem ich było strzec siebie i swoją grupę przed zagrożeniem. Cechą charakterystyczna było to, iż nie miała wyodrębnionej struktury, czy też referatu wywiadowczego. Kierownictwo OOB, ... Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry