Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Artykuły historyczne

Subskypcja RSS<

Kot do zadań specjalnych

zzz

Koty to specyficzne zwierzęta, które chodzą własnymi ścieżkami i nie zawsze robią to, czego oczekują od nich właściciele, dlatego jedni je kochają, inni wręcz nienawidzą. Na przestrzeni dziejów te tendencje ulegały zmianom. W niektórych kulturach starożytności koty uważane były za zwierzęta święte, za skrzywdzenie których groziła kara śmierci. W średniowieczu szala przechyliła się na drugą stronę, nie dość, że koty ... Czytaj więcej »

Rewolucja Francuska

zzz

Rewolucja francuska była wydarzeniem bezprecedensowym, które już na zawsze zmieniło kwestię postrzegania innego człowieka na Starym Kontynencie. Na jej genezę złożyły się zasadnicze sprzeczności panującego w XVIII wieku we Francji ustroju politycznego i społecznego. Jak zawsze, tak i w tej kwestii można mówić o przyczynach pośrednich i bezpośrednich. Dlatego też warto przyjrzeć się jej dokładniej i prześledzić, jak przebiegały jej ... Czytaj więcej »

Wojenne losy płk. Pil. Witolda Łokuciewskiego, ostatniego dowódcy Dywizjonu 303

zzz

Witold Łokuciewski (1917–1990) znany jest jako Tolo. Tak mówili o nim wszyscy: rodzina, przyjaciele, koledzy. Ja również zwracałam się tak do niego, ale pozwolił mi na to dopiero jako osobie dorosłej. Przedtem mówiłam do niego „wujku”. Tak, bo Tolo to ktoś bardzo mi bliski – mój wuj i ojciec chrzestny. Pochodził z rodziny ziemiańskiej o głębokich tradycjach patriotycznych, od pokoleń ... Czytaj więcej »

Rewolucja przemysłowa i jej konsekwencje

5 - letnie dziecko pracujące w fabryce
Fot. Wikimedia Commons

Na początku XVI wieku Europa Wschodnia znajdowała się na podobnym poziomie rozwoju kultury materialnej co Europa Zachodnia. Z czasem jednak na zachód od Łaby zaczęły tworzyć się okoliczności sprzyjające powstaniu gospodarki rynkowej i kapitalizmu, podczas gdy na wschód od tej rzeki rozwinął się system folwarczno-pańszczyźniany, w którym wielkim posiadaczom ziemskim (głownie szlachcie) nie opłacało się stosowanie postępu technicznego, gdyż najcięższą ... Czytaj więcej »

Rewolucja amerykańska i jej bezpośrednie następstwa

zzz

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to dziś wielkie światowe mocarstwo. Jednak część ludzi nie wie, że jego początki wywodzą się z Wielkiej Brytanii, z którą to osadnicy amerykańscy musieli stoczyć wojnę o niepodległość. Dlatego też warto przypomnieć pokrótce historię państwa, które jako pierwsze spisało konstytucję i dla którego wolności osobiste są do dnia dzisiejszego sprawą nadrzędną. Jedną z pierwszych grup osadników, ... Czytaj więcej »

Narodziny państwa piastowskiego

zzz

Początki dynastii Piastów są kwestią niezwykle ważną dla naszego państwa. To właśnie od ludzi wywodzących się z tej linii rozpoczęła się historia Polski. O ile o pierwszych władcach sprawujących rządy nad ziemiami polskimi mamy dość dobrą wiedzę, choć nie taką jaką chcielibyśmy posiadać, to już o tym, co działo się wcześniej, nie możemy powiedzieć tego samego. Dlatego też warto prześledzić, ... Czytaj więcej »

Wesoły nam dzień dziś nastał… czyli słów kilka o staropolskiej Wielkanocy

zzz

Po kościele rozchodzi się śpiew wydobywający się z gardeł wiernych: Bóg wszechmogący/ Wstał z martwy żaducy,/ Chwalmy jego z weselim,/ Toć nam wszem Pismo wieli./ Kyrieleison. Oto rozpoczyna się Wielkanoc AD 1608 – najważniejsze święto chrześcijan. Zobaczmy, jak obchodzili je nasi przodkowie. Rynek krakowski dawno nie widział takiego tłumu. Odświętnie ubrana gawiedź zebrana na placu krzyczy, przepycha się, bije pokłony ... Czytaj więcej »

„Czarna rota walczy bez pardonu”. Żuawi śmierci generała de Rochebrune

Potyczka żuawów śmierci w czasie powstania styczniowego
Fot. Wikimedia Commons

Żuawi od połowy XIX wieku stanowili elitę armii francuskiej. Ci przyodziani na modłę wschodnią w niezwykle kolorowe i strojne mundury żołnierze dokonywali cudów dzięki swej waleczności w wojnie krymskiej. W bufiastych spodniach – szarawarach – spiętych na łydkach wysokimi getrami, w krótkich błękitnych kurtkach i miękkich czerwonych fezach na głowach przełamywali w gwałtownych szturmach rosyjskie pozycje pod Sewastopolem we wrześniu ... Czytaj więcej »

Kultura pełnego średniowiecza

zzz

Okres średniowiecza trwał w Europie od 476 roku, kiedy to upadło cesarstwo zachodniorzymskie, do 1492 roku, czyli do odkrycia przez Krzysztofa Kolumba Ameryki. Natomiast tzw. pełne średniowieczne datuje się na wiek XI, gdy znacznie wzrosła liczba ludności w Europie, co związane było z rozwojem technologii i rolnictwa. Dzięki sprzyjającym okolicznościom mogła zacząć rozkwitać nauka i szeroko rozumiana kultura, które osiągnęły ... Czytaj więcej »

Zerwanie konkordatu z 1925 r. – geneza i skutki

zzz

Relacje państwa i Kościoła katolickiego od zawsze budziły spore kontrowersje. Z jednej strony stali ludzie wierzący, którzy chcieli silnego zaznaczenia obecności Kościoła w Polsce, z drugiej zaś mieliśmy ateistów i osoby dążące do uczynienia z niej kraju świeckiego. Dlatego też warto prześledzić, jak w pierwszych miesiącach i latach po drugiej wojnie światowej działali komuniści pragnący wyrugować z przestrzeni publicznej aspekty ... Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry