Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Średniowiecze

Subskypcja RSS<

Różne sposoby nawiązywania do kultury słowiańskiej we współczesnej muzyce

Brama w Biskupinie
Wikimedia Commons

Średniowiecze to epoka, która większości ludzi kojarzy się prawie wyłącznie negatywnie. Oprócz badaczy, historyków czy zwykłych pasjonatów historii, mało kto ma dziś głębsze pojęcie o wydarzeniach czy postaciach osadzonych w tym szczególnym okresie. Niestety, powszechnie prawie nic nie wiadomo także o samej kulturze. Religia, moralność, warunki życia codziennego, sztuka, rozrywka – to wszystko stanowi dla większości wielką tajemnicę. Osoba, która ... Czytaj więcej »

Rządy cesarza Fryderyka II Hohenstaufa

zzz

Był władcą wyróżniającym się pod każdym względem. Jako jeden z niewielu ówcześnie panujących potrafił czytać i pisać w kilku językach.  Sam był pod wpływem kilku różnych cywilizacji (łacińskiej, bizantyńskiej i arabskiej), podobnie jak Sycylia, którą przyszło mu władać. Jako pierwszy od wielu wieków budował państwo zbiurokratyzowane z silnie scentralizowaną władzą. Przez niektórych uważany za antychrysta. Ostatni imperator z realną i ... Czytaj więcej »

Dynastia ottońska i cesarzowa Teofano

zzz

Historia Niemiec X wieku jest bez wątpienia bogata w szereg wydarzeń godnych uwagi. Właśnie na ten okres przypada koniec rządów dynastii Karolingów i początek panowaniadynastii Ludolfingów w Królestwie Wschodniofrankijskim. W X wieku kształtuje się państwo niemieckie, jego ustrój społeczny oraz polityczny. Właśnie na ten okres przypada najdonioślejsze wydarzenie, czyli koronacja cesarska w 962 roku, a co za tym idzie próba ... Czytaj więcej »

Narodziny państwa piastowskiego

zzz

Początki dynastii Piastów są kwestią niezwykle ważną dla naszego państwa. To właśnie od ludzi wywodzących się z tej linii rozpoczęła się historia Polski. O ile o pierwszych władcach sprawujących rządy nad ziemiami polskimi mamy dość dobrą wiedzę, choć nie taką jaką chcielibyśmy posiadać, to już o tym, co działo się wcześniej, nie możemy powiedzieć tego samego. Dlatego też warto prześledzić, ... Czytaj więcej »

Kultura pełnego średniowiecza

zzz

Okres średniowiecza trwał w Europie od 476 roku, kiedy to upadło cesarstwo zachodniorzymskie, do 1492 roku, czyli do odkrycia przez Krzysztofa Kolumba Ameryki. Natomiast tzw. pełne średniowieczne datuje się na wiek XI, gdy znacznie wzrosła liczba ludności w Europie, co związane było z rozwojem technologii i rolnictwa. Dzięki sprzyjającym okolicznościom mogła zacząć rozkwitać nauka i szeroko rozumiana kultura, które osiągnęły ... Czytaj więcej »

Dlaczego zawód kurtyzany był tak popularny w renesansowej Italii?

fresk Rafaela Santi przedstawiający Nimfę Galateę, która przedstawia Imperię Cognati
Fot. Wikimedia Commons

 Kres średniowiecza przyniósł ponowne zainteresowanie się światem antycznym, co zaowocowało nowym okresem w dziejach ludzkości – renesansem. Nie bez kozery to właśnie o Włoszech mówi się, że są ojczyzną odrodzenia. Wysoki poziom gospodarki i techniki oraz liczne miasta-państwa (niemalże jak w starożytnej Grecji) pozwoliły na zrobienie kolejnego kroku w dziejach ludzkości. Specyficzny klimat epoki pozwolił na wytworzenie się unikalnego jak ... Czytaj więcej »

Polskie kronikarstwo średniowieczne

zzz

Kronika (z gr. chronos – czas) to utwór dziejopisarski charakterystyczny dla epoki średniowiecza. Zawiera ona opis wydarzeń w porządku chronologicznym z podsumowaniem i komentarzem autora. Chronologicznie praca ta obejmuje okres między powstaniem kroniki Galla (tj. wiek XII – powstanie datuje się na lata 1113-1116) a rokiem około 1460 (ale nie później niż 1466 r.), kiedy to powstała pierwsza wersja dzieła ... Czytaj więcej »

Hunowie – piekło w Europie

zzz

Hunowie przyczynili się do gwałtownych przemian w Europie w IV i V wieku. Swoim najazdem wymusiły migracje w całej Europie. Słabe Cesarstwo Rzymskie nie potrafiło się przeciwstawić. Upadek imperium doprowadził do kształtowania się do państw barbarzyńskich na ziemiach dawnego cesarstwa a w dalszej perspektywie do kreowania się państw narodowych tj. Francja czy Niemcy. Słowem wstępu Rok 476 powszechnie uznaje się ... Czytaj więcej »

Historyk, duchowny, geograf i dyplomata, czyli zarys życia Jana Długosza | Część 2

Jan Długosz przy pracy
Zdj. Wikimedia Commons

Mówiąc o dziejopisarstwie epoki średniowiecza, nie sposób nie wspomnieć o Janie Długoszu i jego największym dziele, którym są Dzieje Polski, nazywane inaczej Rocznikami, tudzież Kronikami Sławnego Królestwa Polskiego. Sama nazwa dzieła jest jednak umowna, ponieważ kronikarz nie zdążył ukończyć swej pracy i opatrzyć jej własnym tytułem, co nie zmienia faktu, iż jego dzieło należy do jednych z największych tejże epoki. ... Czytaj więcej »

Historyk, duchowny, geograf i dyplomata, czyli zarys życia Jana Długosza | Część 1

zzz

Mówiąc o dziejopisarstwie epoki średniowiecza, nie sposób nie wspomnieć o Janie Długoszu i jego największym dziele, którym są Dzieje Polski, nazywane inaczej Rocznikami, tudzież Kronikami Sławnego Królestwa Polskiego. Sama nazwa dzieła jest jednak umowna, ponieważ kronikarz nie zdążył ukończyć swej pracy i opatrzyć jej własnym tytułem, co nie zmienia faktu, iż jego dzieło należy do jednych z największych tejże epoki. ... Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry