Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Kalendarium historyczne

Subskypcja RSS<

23 stycznia 1889 roku, zmarł Ignacy Domeyko

150068_411239152288650_1319929561_n

Był geologiem, mineralogiem i inżynierem Górnictwa, badaczem Ameryki Południowej. Długoletni rektor Uniwersytetu Chilijskiego, polski i chilijski bohater narodowy Urodził się 31 lipca 1802 roku w Niedzwiadce Wielkiej (ob. Białoruś). Pochodził z rodziny ziemiańskiej Domeyków herbu Dangiel. Ojciec, Hipolit, był prezesem sądu ziemskiego. Zainteresowanie mineralogią obudził w nim już w latach dzieciństwa stryj, niegdyś uczeń Abrahama Gottloba Wernera w Akademii Górniczej we ... Czytaj więcej »

23 stycznia 1793 roku, miał miejsce II rozbiór Polski

1

Caryca Rosji Katarzyna II oraz król Prus Fryderyk Wilhelm II podpisali w Petersburgu traktat podziałowy ziem Rzeczpospolitej. Traktat został poprzedzony groźbą wycofania Królestwa Prus z koalicji antyfrancuskiej, przy jednoczesnym domaganiu się Fryderyka Wilhelma II przyłączenia Wielkopolski do jego państwa. Wkrótce żądanie to przekształciło się w skierowaną do Rosji propozycję wspólnego rozbioru ziem polskich. Po podpisaniu traktatu, wojska pruskie wkroczyły do ... Czytaj więcej »

23 stycznia 1930 roku, w Warszawie urodził się wybitny mediewista, profesor Henryk Samsonowicz

2

Jego kariera naukowa zaczęła się w 1954 roku otrzymaniem stopnia doktora za pracę pod tytułem „Rzemiosło wiejskie w Polsce w XIV-XVI wieku”. Cztery lata później za pracę „Badania nad kapitałem mieszczańskim Gdańska w drugiej połowie XV wieku” uzyskał habilitację. W tym czasie był już pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1969 roku przyznano mu tytuł profesora tejże uczelni. W 1980 roku ... Czytaj więcej »

23 stycznia 1919 roku, wojsko czechosłowackie zajęło polską część Śląska Cieszyńskiego zaczynając tym samym tak zwaną wojnę polsko-czechosłowacką

Zaolzie

W połowie grudnia 1918 roku Józef Piłsudski wysłał do prezydenta Czech Tomáša Masaryka oficjalny list z prośbą o rozwiązanie konfliktu drogą negocjacji. Czesi niestety w odpowiedzi zajęli zbrojnie Spisz i Orawę. Wykorzystując chaos , który wówczas panował w Polsce (Wojna polsko-ukraińska, powstanie wielkopolskie i organizowanie struktur państwowych.) 23 styczna 1919 roku premier Karl Kramář oraz prezydent Tomáš Masaryk, wydali rozkaz ... Czytaj więcej »

23 stycznia 1806 roku, zmarł William Pitt Młodszy, dwukrotny premier Wielkiej Brytanii

3

William Pitt Młodszy, syn Williama Pitta Starszego, urodził się w 1759r. Był jednym z najwybitniejszych angielskich mężów stanu, w latach 1783 – 1801 i 1804 – 1806 pełnił funkcję premiera Wielkiej Brytanii. Twórca reform wewnętrznych i unii brytyjsko – irlandzkiej, zwolennik zniesienia niewolnictwa i równouprawnienia katolików. Stał na czele rządu w burzliwym okresie rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich; mimo początkowych ... Czytaj więcej »

22 stycznia 1440 roku urodził się Iwan III Srogi

25_rubles_palladium_1989_Ivan_III

Iwan III Srogi, Wielki książę moskiewski od 1462 r. Rok po objęciu władzy podbił księstwo jarosławskie, w 1474 r. kupił księstwo rostowskie, a w 1478 r. podbił Nowogród Wielki i Republikę Nowogrodzką. W listopadzie 1480 roku armia tatarska dowodzona przez chana Ahmeta ruszyła na Moskwę, aby wymusić na jej władcy zaległą daninę. Chan, napotkawszy wojska Iwana III nad rzeką Ugrą, nie ... Czytaj więcej »

22 stycznia 1869 roku, w Pokrowskoje urodził się Grigorij Jefimowicz Rasputin

2

Ta osnuta legendami postać, została uznana za mnicha pomimo tego, że nigdy nie złożyła żadnych ślubów zakonnych. Ponadto Rasputin posiadł opinię hulaki, jasnowidza, egzorcysty i wędrownego kaznodziei. Jego historia do 1903 roku opiera się w całości na legendach. Dopiero w 1903 roku zawitał w czasie wędrówek po Rosji do Petersburga co zostało odnotowane przez Akademię Duchowną. Wtedy też nawiązał kontakty ... Czytaj więcej »

22 stycznia 1371 roku, został koronowany na króla Szkocji Robert II Stuart

4

Był on pierwszym królem z dynastii Stuartów. Nazwa dynastii pochodzi od funkcji, jaką sprawowali jego przodkowie od połowy XII w., czyli lorda stewarda to znaczy marszałka dworu. Stuartowie od 1603 roku zasiadali także na tronie angielskim, pierwszym z nich był Jakub I, syn Marii Stuart. Czytaj więcej »

22 stycznia 1943 roku, gen. Stefan Rowecki „Grot” – Komendant Główny AK, wydał rozkaz powołujący Kierownictwo Dywersji, czyli tzw. Kedyw

1

Organizację Kedywu rozpoczęto już pod koniec 1942 roku, jednak to rozkaz nr 84, noszący nazwę „Uporządkowanie odcinka walki czynnej”, stworzył formalne podstawy dla nowej komórki AK, na czele której stanął płk. August Emil Fieldorf „Nil”. Zadaniem Kedywu było prowadzenie akcji dywersyjnych, sabotażowych przeciw okupantowi oraz akcji bojowych. W ramach Kedywu działały takie organizacje jak: Związek Odwetu, „Wachlarz” czy Grupy Szturmowe ... Czytaj więcej »

22 stycznia 1863 roku, wybuchło powstanie styczniowe. Polskie powstanie narodowe przeciwko imperium Rosyjskiemu

Powstanie

Powstanie wybuchło z powodu nasilającego się terroru rosyjskiego,. Zostało ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 roku wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Powstanie objęło zasięgiem tylko ziemie zaboru rosyjskiego i było największym polskim powstaniem narodowym. Zryw miał charakter wojny partyzanckiej, podczas którego stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Mimo, że na początku powstańcy odnosili sukcesy to powstanie zakończyło się klęską. ... Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry