Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Kalendarium historyczne

Subskypcja RSS<

24 października 1929 roku nastąpił wielki krach na Wall Street. Wybuchł wielki kryzys

Crowd_outside_nyse

Wraz z końcem I wojny światowej, rolę przodującej gospodarki na świecie przejęły Stany Zjednoczone, dawne mocarstwa borykały się ze swoimi problemami po „Wielkiej wojnie” oraz prowadziły między sobą destabilizujące handel światowy wojny celne. Społeczeństwo amerykańskie podniosło swoją przeciętną stopę życiową-symbolem może być samochód, którego ceny ciągle spadały, posiadała już ponad połowa Amerykanów. Polityka gospodarcza kolejnych republikańskich prezydentów to obniżanie podatków, ... Czytaj więcej »

24 października 1795 roku podpisano traktat decydujący o trzecim i ostatecznym rozbiorze Polski

rozbior

Rosji przypadły wszystkie ziemie na wschód od rzek Bug i Niemen. Monarchia Habsburska otrzymała Lubelszczyznę, Małopolskę , a także część Podlasia i Mazowsza, pozostałe obszary przypadły Prusom. Polska utraciła niepodległość, którą odzyskała dopiero w 1918 roku. Czytaj więcej »

24 października 1934 roku Ignacy Mościcki wydał rozporządzenie o ubezpieczeniu społecznym

ZUS

Podstawy systemu ubezpieczeń społecznych w Europie uformowały się w XIX wieku, z inicjatywy kanclerza Otto von Bismarcka. Dlatego też w odrodzonej Polsce wzorowano się w tej kwestii na rozwiązaniach z zaboru pruskiego. 11 stycznia 1919 roku, Józef Piłsudski wydał dekret o ubezpieczeniach na wypadek choroby. Do czasu rozporządzenia prezydenta Mościckiego, działały na ziemiach polskich następujące instytucje ubezpieczeniowe: Izba Ubezpieczeń Społecznych, ... Czytaj więcej »

23 października 1956 roku wybuchło powstanie antykomunistyczne na Węgrzech

1377537_539233346155896_1020591612_n

Przyczyną wybuchu powstania była zapaść ekonomiczna i niskie standardy życia w Węgierskiej Republice Ludowej. Ponadto Węgrzy chcieli pomsty za terror z okresu rządów Matyasa Rakosiego. W Budapeszcie doszło do manifestacji, która dotarła do placu Bema. W tym czasie część ludzi poszła pod parlament oraz rozgłośnie węgierskiego radia. Na miejscu starano się wymusić odczytanie listy żądań, lecz zamiast poparcia otworzono z ... Czytaj więcej »

23 października 1915 roku urodził się Józef Kuraś ps. „Orzeł”,”Ogień”, jeden z najbardziej znanych polskich dowódców partyzanckich z czasów wojny i okresu powojennego

ogien02

Józef Kuraś był porucznikiem Wojska Polskiego II RP, żołnierzem ZWZ-AK, członkiem Konfederacji Tatrzańskiej. Dowodził zgrupowaniem partyzanckim „Błyskawica”, operującym na terenie Podhala. Jego walka nie skończyła się wraz z zakończeniem okupacji niemieckiej. Przeciwstawił się sowieckiej okupacji i kontynuował walkę z komunistyczną władzą do 1947 roku. Podczas obławy KBW i zaciętej walce, nie widząc wyjścia z zaistniałej sytuacji, popełnił samobójstwo. Zmarł 22 lutego ... Czytaj więcej »

23 października 1766 roku urodził się Emmanuel de Grouchy

1375834_266221776835904_595231967_n

Był jednym z tych żołnierzy, którym Rewolucja umożliwiła szybki awans. Był uzdolnionym dowódcą jednostek kawaleryjskich, na czele których odznaczał się w prawie wszystkich kampaniach okresu Konsulatu i Cesarstwa. Brał m. in. udział w wojnie z Austrią w 1809r. oraz Rosją w 1812. Bił się potem w Niemczech i Francji. Po abdykacji Napoleona mianowany inspektorem generalnym kawalerii. Stanął jednak po jego ... Czytaj więcej »

23 października 2012 roku zmarł Wilhelm Brasse

Wilhelm Brasse
(Zdj. Wikimedia Commons)

Artysty złamanego przez wojnę, świadka fotografującego wszystko co kazali mu Niemcy na przestrzeni aż 5 lat. Brasse trafił do obozu w Oświęcimiu jako dwudziestotrzyletni utalentowany chłopak. Wszyscy widzieli w obozie okropności, ale obozowy fotograf doświadczył tego w najgorszy sposób. Wykonał blisko 50 tysięcy zdjęć, z czego 40 tysięcy uratował wraz z kolegą Jureczkiem podczas wyzwolenia obozu. Były one jedynymi fotografiami zachowanymi bezpośrednio ... Czytaj więcej »

23 października 1812 roku miał miejsce zamach stanu gen. Claude-Francois Maleta

1376338_266218176836264_338948715_n

Gen. Claude-Francois Malet, żołnierz okresu Rewolucji zachował swoje republikańskie poglądy również w czasach Konsulatu i Cesarstwa. W 1799r. głosował jako jeden z nielicznych przeciw pełnieniu dożywotniej funkcji konsula przez Bonapartego, podobne zdanie wyraził w referendum w 1804r. Aresztowany w 1807r., został osadzony w więzieniu La Force i przebywał w nim, z przerwą, do następnego roku. W 1812r. poprosił o przeniesienie ... Czytaj więcej »

23 października 4004 roku przed narodzeniem Chrystusa, wg James’a Usshera, został stworzony świat

1380246_202805073234913_210975512_n

23 października 4004 roku przed narodzeniem Chrystusa został stworzony świat – wedle wyliczeń biskupa James’a Usshera . Niektórzy późniejsi komentatorzy podawali nawet konkretne godziny (niestety różnili się w poglądach). Należy jednak pamiętać, że są to wyliczenia dokonane według kalendarza Juliańskiego. James Ussher był kapłanem, prymasem Irlandii, politykiem i historykiem. W roku 1650 opublikował dzieło Annales veteris testamenti, a prima mundi ... Czytaj więcej »

22 października 1939 roku na okupowanych terenach wschodniej Polski, władze radzieckie zorganizowały wybory do zgromadzeń ludowych Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy

47412_372722696140296_1956777862_n

Była to sprzeczna z prawem międzynarodowym próba legitymizacji przez ZSRR aneksji terenów II Rzeczypospolitej okupowanych w konsekwencji agresji ZSRR na Polskę we wrześniu 1939. Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry