Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Kalendarium historyczne

Subskypcja RSS<

8 listopada 1576 roku została podpisana Pacyfikacja Gandawska

945453_3589126383678_939642318_n

Pacyfikacja Gandawska została podpisana w czasie wojny osiemdziesięcioletniej pomiędzy północnymi a południowymi stanami Niderlanów, a jej celem było utworzenie koalicji antyhiszpańskiej. Sekretne rozmowy pomiędzy Wilhelmen I Orańskim z jednej strony, a przywódcami stanów południowych z drugiej doprowadziły do podpisania w dniu 16 października 1576 roku zawieszenia broni pomiędzy północą, a południem. Trzy tygodnie później podpisano Pacyfikacje. Wśród głównych postanowień znalazło ... Czytaj więcej »

8 listopada 1632 roku sejm elekcyjny wybrał na króla Władysława Zygmuntowicza Wazę

550105_379550832124149_1439142640_n

Elekcja Władysława była najzgodniejsza elekcją, królewicz był bezkonkurencyjnym kandydatem. Wyboru dokonano 9 listopada, w którym również udział brali Litwini. Wynik głosowania był jednomyślny. Albrecht Radziwiłł napisał, iż „W ciągu jednej godziny dokonała się elekcja”. Udział wzięło 3543 wyborów, w tym 2847 z Korony i 696 z Litwy Czytaj więcej »

7 listopada 1939 roku generał Władysław Sikorski został mianowany Naczelnym Wodzem

e62ff54c-5412-4bda-a437-be543026f28d.file

7 listopada 1939 roku Premier RP na uchodźstwie gen. Władysław Sikorski został mianowany przez prezydenta Władysława Raczkiewicza Naczelnym Wodzem i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych. Czytaj więcej »

7 listopada 1612 roku po dwóch latach okupacji skapitulowała polska załoga na Kremlu moskiewskim

a5c623656c59c3f403b5055c8ba2562a

Mimo prób nadejścia odsieczy dla oblężonej załogi, nie udało się utrzymać wojskom polsko-litewskim na Kremlu. Załoga pod dowództwem Strusia podjęła decyzję o bezwarunkowej kapitulacji. Mimo zapewnień o nietykalności jeńców wielu z nich straciło życie. Czytaj więcej »

W nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku utworzono tzw. „rząd lubelski”

1378485_206259396222814_1230784203_n

W nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku utworzono tzw. „rząd lubelski”, pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego. Gabinet skupiał działaczy socjalistycznych oraz lewice ludowców. Rząd proklamował niepodległą Republikę Polską i był pierwszym z wielu wystąpień prowadzących do odzyskania niepodległości przez Polskę jesienią 1918 r. Czytaj więcej »

7 listopada 1867 roku urodziła się Maria Skłodowska-Curie

Kto8d5W

Była uczoną, która specjalizowała się w fizyce i chemii. Prekursorka nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków – radu i polonu. Dwukrotnie nagrodzona nagrodą Nobla. W 1903 roku z fizyki wraz z mężem i Henrim Becquerelem za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości, drugi raz w 1911 roku z chemii za wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych ... Czytaj więcej »

6 listopada 1494 roku urodził się Sulejman Wspaniały

410px-Suleyman_young

Sułtan osmański w latach 1520–1566. Uznawany za jednego z największych władców Imperium osmańskiego. W czasach jego panowania Turcja była u szczytu potęgi, a obszar, który podczas podbojów przyłączył był największy jaki, którykolwiek władca w historii Turcji zdołał podbić. Znany był również z reformy administracyjnej, wojskowej i finansowej. Był wielkim mecenasem sztuki oraz poetą występującym pod pseudonimem Muhibbi W 1533 roku Sulejman ... Czytaj więcej »

6 listopada 1939 roku odbyła się niemiecka akcja pacyfikacyjna skierowana przeciwko profesorom krakowskich uczelni

1451380_3581749079250_1012905651_n

Po zajęciu Krakowa przez Niemców, część kadry naukowej krakowskich uczelni, uważając, że mają doczynienia z cywilizowanymi ludźmi rozpoczęła normalnie rok akademicki. Na spotkaniu w dniu 3 listopada 1939 roku ze sturmbannfuhrerem Brunonem Mullerem, profesor Tadeusz Lehr – Spławiński otrzymał polecenie zorganizowania 6 listopada ogólnego zebrania wykładowców. Tematem spotkania miało być wyjaśnienie niemieckiego punktu widzenia na sprawy nauki i szkoły wyższe. ... Czytaj więcej »

6 listopada 1625 roku została podpisana ugoda kurukowska

12878_378887402190492_1856417803_n

Ugoda kończyła kozackie powstanie Żmajły na Ukrainie. Osaczone nad jeziorem Kurukowskim przez wojska koronne hetmana Stanisława Koniecpolskiego, wojsko zaporoskie podjęło pertraktacje. Po 3 dniach rozmów ostatecznie ustalono, iż Rzeczpospolita ogłasza amnestię dla uczestników nielegalnych chadzek oraz wszelkich buntowników. Podwyższono rejestr do 6 tys. ludzi, którym na dzień świętego Ilja Ruskiego miano wypłacić 60 tys. złotych. Kozacy również mogli uprawiać handel, ... Czytaj więcej »

6 listopada 1657 roku został zaprzysiężone traktaty Welawsko-Bydgoskie

970400_521775664568331_834514003_n

Było to porozumienie między Rzeczpospolitą a elektorem brandenburskim, podpisane w Welawie i ratyfikowane przez obu władców w Bydgoszczy Traktat regulował stosunki pomiędzy Rzeczpospolitą a Prusami Książęcymi.Od tej pory Prusy stawały się państwem suwerennym i były złączone jedynie wiecznym przymierzem wojskowym.Postanowiono, iż po wymarciu linii Hohenzollernów Prusy Książęce miały powrócić do Rzeczpospolitej i z tego powodu stany pruskie miały składać hołd ... Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry