Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Archiwum tagów: konferencja

Subskypcja RSS

Miejsca internowania na Śląsku w historii, pamięci i edukacji od XVI wieku do czasów współczesnych | Konferencja

zzz

Doktoranci Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu mają zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Miejsca internowania na Śląsku w historii, pamięci i edukacji od XVI wieku do czasów współczesnych.” Celem konferencji jest zebranie obecnego stanu wiedzy o miejscach  i sposobach internowania, a także o losach samych internowanych na obszarze ... Czytaj więcej »

Siły Zbrojne RP | konferencja naukowa UMK

zzz

Instytut Historii i Archiwistyki oraz Wojskoznawcze Koło Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, serdecznie zapraszają na konferencję naukową pt. SIŁY ZBROJNE RP, która odbędzie się w czwartek 17 marca 2016 roku; rozpoczęcie o 9:30. Miejscem spotkania jest Wydział Nauk Historycznych UMK (budynek Collegium Humanisticum), ul. Władysława Bojarskiego 1, Aula AB 1.22. Podczas konferencji będzie można wysłuchać referatów, które swoją tematyką ... Czytaj więcej »

Centralny Okręg Przemysłowy i jego współczesne kontynuacje

zzz

W dniu 25 stycznia 2016 roku, o godz. 17.00 w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie, przy al. Solidarności 62, odbędzie się spotkanie zatytułowane ,,Centralny Okręg Przemysłowy i jego współczesne kontynuacje”, w którym wezmą udział przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, a także świata nauki i obronności. Podczas konferencji wyemitowany zostanie film ,,COP dla przyszłości. Ludzie-Przemysł-Architektura” oraz zaprezentowana zostanie książka ... Czytaj więcej »

III Międzynarodowa Konferencja Kresowa Mit Kresów Wschodnich

zzz

W 2015 r. mija 70 lat od podjęcia decyzji o przesunięciu na zachód granic Rzeczypospolitej. Szeroko rozumiana problematyka dziejów Kresów Wschodnich jest wciąż aktualna – wiele osób wraca myślami i pamięcią do swych kresowych korzeni, a badacze sięgają do szerokiego spektrum „kresowych” tematów. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Międzynarodowej Konferencji Kresowej poświęconej zjawisku „Mitu Kresów Wschodnich”, której obrady odbywać ... Czytaj więcej »

IV Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych

zzz

22-23.10 br. w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka odbędzie się IV Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych w Polsce. Tym razem zebrani dyskutować będą na temat: Na straży miejsca czy dziedzictwa kulturowego regionu? Muzea górnicze i muzea techniki wobec lokalnych społeczności. Organizator oczekuje rzetelnej dyskusji nad funkcją muzeów – opiekunów i spadkobierców obiektów przemysłowych – przekraczającą podstawowy, materialny wymiar ochrony zabytku. ... Czytaj więcej »

Hotel w zabytku – wyzwania i możliwości | Konferencja

Hotel_Polonia_Palast_in_Łódź

Trzeciego dnia Targów WorldHotel, tj. 15 października br., odbędzie się bezpłatna konferencja pt. „Hotel w zabytku – wyzwania i możliwości”. Jej organizatorzy, firma MT Targi Polska i Grupa Archaios, zapraszają do udziału inwestorów, którzy przekształcają obiekty zabytkowe w hotele. Celem wydarzenia jest zainicjowanie dialogu pomiędzy nimi a środowiskiem konserwatorów, którzy sprawują pieczę nad tego rodzaju budynkami. Zabytki w Polsce są ... Czytaj więcej »

„Konserwacja zapobiegawcza środowiska” – dziedzictwo militarne

geomapa

Do 20 września można zgłaszać propozycje wystąpień na piątą odsłonę konferencji z cyklu „Konserwacja zapobiegawcza środowiska”, która odbywa się corocznie w rocznicę śmierci prof. Andrzeja Tomaszewskiego (1934–2010). W tym roku naukowcy podyskutują o dziedzictwie militarnym. Organizatorzy, czyli Instytut Archeologii UKSW i Państwowe Muzeum Archeologiczne, zapraszają do udziału w sympozjum osoby, które chcą podzielić się wynikami badań nad fortyfikacjami i polami ... Czytaj więcej »

Konferencja naukowa: Impuls dadaistyczny w polskiej sztuce i literaturze dwudziestowiecznej

dadaizm

Muzeum Sztuki w Łodzi zaprasza do udziału w konferencji: Impuls dadaistyczny w polskiej sztuce i literaturze dwudziestowiecznej. Miejsce konferencji: Muzeum Sztuki – ms2; Łódź, ul. Ogrodowa 19 Czas trwania: 12 -13 grudnia 2015. Konferencja ma na celu wydobycie i omówienie wątków dadaistycznych w polskiej kulturze dwudziestowiecznej, poczynając od okresu historycznej awangardy, do lat 80. dwudziestego wieku. Obejmie ona zbiór referatów ... Czytaj więcej »

Konferencja Wielkie Rody na ziemiach polsko-litewskich XVI-XX w.

magnaci

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego zaprasza do udziału w konferencji Wielkie Rody na ziemiach polsko-litewskich XVI-XX w. Konferencja odbędzie się 9-10 maja 2016 roku w Olsztynie. Sesja naukowa poświęcona zostanie rodom magnackim/arystokratycznym, które odegrały znamienitą rolę w dziejach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim, a następnie w odrodzonej II Rzeczpospolitej. W XVI wieku na ... Czytaj więcej »

Konferencja ,,Dziedzictwo Kulturowe Śląska” już za nami

plakat

W dniu 28.05.2015 roku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Studentów i Doktorantów pt. ,,Dziedzictwo Kulturowe Śląska”, która została zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Regionalistów i Śląskoznawców. Studenci oraz doktoranci przedstawili swoje zainteresowania, badania oraz projekty związane ze Śląskiem i jego dziedzictwem. Konferencję otworzył doktor Jarosław Szymański, opiekun koła naukowego. Naszym gościem była pani mgr Joanna Kobylińska, ... Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry