Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Archiwum tagów: Średniowiecze

Subskypcja RSS

Średniowieczne ślady w jaskiniach

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wewnątrz jaskiń na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odnaleziono średniowieczne ostrogi i fragmenty ceramiki. Naukowcy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem doktora Michała Wojenki prowadzą badania w jaskiniach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jak na razie udało im się odnaleźć przedmioty pochodzące z XIII i XIV stulecia.Wewnątrz jaskiń odkryto rycerskie ostrogi, a także fragmenty ceramicznych naczyń. Ostrogi pochodzą z drugiej połowy XIII wieku. Przebadana ... Czytaj więcej »

O średniowiecznych zwyczajach pogrzebowych słów kilka – pochówki żydowskie

zzz

Średniowieczni Żydzi podchodzili do swoich zmarłych w sposób nieco odmienny, niż chrześcijanie. Nie dopuszczali oni do przenikania się świata zmarłych ze światem żywych, jak to ma miejsce w przypadku chrześcijańskich pochówków w kościołach. Pomimo różnic, znaleźć można również podobieństwa łączące wygląd cmentarzy czy też obrządku pogrzebowego. Czytaj część pierwszą Nazewnictwo Założenia cmentarne w języku hebrajskim nazywano be(j)t olam, be(j)t almin ... Czytaj więcej »

O średniowiecznych zwyczajach pogrzebowych słów kilka – pochówki chrześcijańskie

zzz

Czy średniowieczne cmentarze wyglądały podobnie do tych dzisiejszych? Gdzie najlepiej było zostać pochowanym, aby uzyskać jak najszybsze odpuszczenie grzechów? I czy każdy pochówek bez głowy to pochówek wampira? W artykule zostały przedstawione średniowieczne miejsca grzebalne oraz niektóre zwyczaje związane z chowaniem zmarłych. Czytaj część drugą  Miejsca grzebania zmarłych Chrześcijańskie cmentarze w średniowieczu były lokowane prawie zawsze w obrębie murów miejskich. ... Czytaj więcej »

Tajemnice średniowiecznego szpitala w Toruniu

zzz

Po raz drugi archeolodzy z UMK odkrywają tajemnicę średniowiecznego szpitala przy ul. Szpitalnej 4. Udało im się odnaleźć przedmioty wykorzystywane do opieki nad chorymi wieki temu. W 2014 r. podczas pierwszych prac wykopaliskowych odkryto wschodnią, ceglaną partię fundamentu budynku od zewnątrz, odkopano pruską studnię z XIX wieku, ustalono kilka poziomów użytkowych oraz znaleziono relikt ceglanej budowli na dziedzińcu. Historia grupy ... Czytaj więcej »

26 lipca 811 roku doszło do bitwy na przełęczy Wyrbica

643868_495258867217626_954714044_n

Od 802 roku Bułgarią rządził wywodzacy się z Protobułgarów panońskich chan Krum Straszny (zwany też Zwycięzcą). W czasie swoich rządów dązył do odzyskania przez Bułgarię dostępu do Morza Egejskiego. W 809 roku udało mu się zdobyć najbardziej wysunięty w głąb Bałkanów bizantysjki garnizon w Sofii. Było to przyczyną przygotowanej przez bizantyjskiego cesarza Nicefora I Genika wyprawy, do której doszło w ... Czytaj więcej »

26 lipca 1400 roku zainaugurowano działalność odnowionej Akademii Krakowskiej

422279_341163602629539_1617734453_n

W 1400 roku uniwersytet wznowił swoje nauczanie dzięki osobistym zabiegom królowej Jadwigi Andegaweńskiej na dworze papieskim w Awinionie. W swoim testamencie królowa zapisała krakowskiej uczelni swój majątek osobisty. Klejnoty królowej umożliwiły odnowienie uniwersytetu w pełnym kształcie, z czterema wydziałami typowymi dla średniowiecznych uniwersytetów. Spośród nich najważniejszy był wydział teologiczny, który dla każdego profesora był ukoronowaniem kariery naukowej. Uniwersytet Jagielloński był ... Czytaj więcej »

25 lipca 1434 roku Władysław Jagiellończyk, zwany też Warneńczykiem, został koronowany w wawelskiej katedrze na króla Polski

998415_552496808141106_1172640421_n

Po śmierci Władysława Jagiełły dla wszystkich było jasne, że tron po zmarłym obejmie jeden z jego dwóch synów, nie ulegało też wątpliwości, że wybór padnie na starszego, Władysława. Jednak wszystkie inne sprawy z tym związane budziły już kontrowersje i prowadziły do różnicy zdań. Królewicz liczył sobie wtedy dziesięć lat, a przywilej jedlneński przewidywał koronację dopiero po jego dojściu do lat ... Czytaj więcej »

22 lipca 1099 roku jeden z przywódców I wyprawy krzyżowej, Gotfryd z Bouillon mianuje się Obrońcą Grobu Świętego

1010832_550306608360126_967712689_n

22 lipca 1099 roku, jeden z przywódców I wyprawy krzyżowej, Gotfryd z Bouillon mianuje się Obrońcą Grobu Świętego. Nastąpiło to równo tydzień po zdobyciu miasta przez krzyżowców. W listopadzie 1095 roku, papież Urban II wezwał do odbicia Ziemi Świętej z rąk muzułmanów. Jednym z pierwszych, którzy odpowiedzieli na jego apel, był właśnie Gotfryd, który aby mieć pieniądze na wyprawę, zastawił ... Czytaj więcej »

22 lipca 1298 roku miała miejsce bitwa pod Falkirk

William_Wallace

W rok po zwycięstwie Szkotów pod dowództwem Williama Wallace’a pod Stirling nad Anglikami, szkoccy możni uhonorowali go tytułem Strażnika Królestwa Szkocji. Rozpoczął też zbieranie nowej armii, co przychodziło mu z trudem, gdyż szkoccy panowie, nie chcieli walczyć pod rozkazami człowieka „z gminu”. Ponadto, panowie szkoccy, zaczęli dążyć do pokojowego rozwiązania problemu poprzez pertraktacje z angielskim monarchą. 20 lipca szkocka armia ... Czytaj więcej »

22 lipca 1018 roku doszło do bitwy pod Wołyniem, zwanej też bitwą nad Bugiem

Boleslaus_I

W 1018 roku Bolesław Chrobry wyruszył z wyprawą wojenną na Ruś, przeciwko Jarosławowi Mądremu. Celem wyprawy było zrzucenie z książęcego tronu Jarosława i osadzenie na nim, wygnanego z Rusi brata Jarosława, a zięcia Bolesława Chrobrego – Śwętopełka. Pod sztandarami Chrobrego poza polskimi wojskami, szły również przybyłe z Rzeszy i Węgier posiłki oraz oddziały ruskie wierne Świętopełkowi. Wrogie armie spotkały się ... Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry