Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Wartości i cele rosyjskiej edukacji w roku 1900 z perspektywy polskiego tygodnika „Kraj”

Wartości i cele rosyjskiej edukacji w roku 1900 z perspektywy polskiego tygodnika „Kraj”

Podsumowanie

Rosyjskie gimnazjum z początku XX wieku  Zdj. Wikimedia Commons

Rosyjskie gimnazjum z początku XX wieku
Zdj. Wikimedia Commons

Informacje, które zostały przedstawione w powyższej pracy, dowodzą niemal jednoznacznie o przewartościowaniu niektórych aspektów rosyjskiej oświaty. Polityczny „kolos” w postaci Cesarstwa Rosyjskiego na czele z carem Mikołajem II, nieustannie starał się podźwignąć edukację i wykształcenie swoich mieszkańców. Oczywiście z dzisiejszej perspektywy możemy konstatować, iż generalny owoc tychże wysiłków nie uratował rządów Romanowów przed upadkiem w roku 1917. Nie możemy jednak nie uznawać prób doścignięcia zachodnich standardów przez oświatę rosyjską.

Dzięki tygodnikowi polityczno-społecznemu w postaci czasopisma „Kraj” dowiadujemy się o narastających tendencjach ku kształceniu technicznemu i handlowemu młodzieży. Eskalacja funduszy przeznaczanych na budowę nowych szkół o wyżej wymienionej problematyce bezapelacyjnie dowidzi o słuszności wysuniętej tezy. Ponadto dostrzec możemy swego rodzaju ewolucję na płaszczyźnie pedagogicznej, w postaci odsunięcia się od sztandarowych dotychczas wartości klasycznych, do nauk pozytywistycznych jakimi są m.in. przyroda bądź też do komponentu edukacyjnego jakim jest wychowanie fizyczne dzieci tudzież młodzieży.

Oczywiście zakres prowadzonych w tejże materii badań był w pewien sposób ograniczony z powodu skupienia się jedynie na perspektywie jednego tygodnika. Niemniej jednak warto zaznaczyć, iż „Kraj” uznawany jest za doskonałe niemal źródło informacji na temat funkcjonowania władz rosyjskich na ziemiach Cesarstwa, zwłaszcza zaś Królestwa. Przekazywane treści przez autorów omawianej gazety stanowią rzetelne źródło wiedzy, m.in. dotyczącej tematyki edukacji rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku, tak rzadko omawianej w polskiej literaturze historyczno-naukowej.

Kwestia wartości edukacyjnych oraz funkcjonowania oświaty w państwach zaborczych, często poprzez polską perspektywę, przesiąknięta jest pejoratywnym prezentyzmem. Zdecydowanie zatem cenną pracę stanowiłyby dalsze badania w tej materii. Być może szersza perspektywa, np. w postaci syntezy informacji wydobytych z kilku czasopism tudzież prac naukowych wydawanych w roku 1900, który to stanowi swego rodzaju przełom w aspekcie oświaty rosyjskiej, rzuciłaby jaśniejsze i bardziej wyraziste światło na niektóre kwestie, które nie zostały poruszone w powyższej pracy.

Marcin Rozmarynowski – student historii i pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim

Bibliografia:

Młodzież i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 29.

Młodzież i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 31.

Młodzież i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 37.

Napiórkowski A., Klasycyzm i życie, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 1.

Napiórkowski A., Klasycyzm i życie, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 2.

Napiórkowski A., Klasycyzm i życie, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 3.

Szkoły i młodzież, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 40.

Szkoły i młodzież, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 42.

Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 2.

Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 4.

Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 5.

Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 6.

Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 8.

Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 13.

Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 14.

Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 16.

Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 24.

Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 26.

Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 27.

Przypisy:

[1] A. Napiórkowski, Klasycyzm i życie, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 2, s. 4.

[2] Ibidem, s. 5.

[3] Ibidem, s. 5.

[4] „Nie dla szkoły a dla życia uczymy się”

[5] A. Napiórkowski, Klasycyzm i życie, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 2, s. 4-5.

[6] A. Napiórkowski, Klasycyzm i życie, Kraj 1900, r. XIX, nr 1, s. 6.

[7] Ibidem, s. 7.

[8] A. Napiórkowski, Klasycyzm i życie, Kraj 1900, r. XIX, nr 3, s. 7.

[9] Ibidem, s. 7.

[10] Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 2, s. 22.

[11] Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 6, s. 21.

[12] Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 14, s. 26.

[13] extemporalis – ćwiczenia polegające na tłumaczeniu z języka łacińskiego na bieżąco, bez przygotowania.

[14] Młodzież i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 31, s. 23.

[15] Ibidem, s. 23.

[16] Szkoły i młodzież, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 40, s. 23.

[17] Szkoły i młodzież, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 42, s. 20.

[18] Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 6, s. 21.

[19] Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 13, s. 24.

[20] Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 24, s. 20.

[21] Ibidem, s. 20.

[22] Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 5, s. 23.

[23] Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 4, s. 23.

[24] Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 5, s. 23.

[25] Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 26, s. 20.

[26] Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 27, s. 26.

[27] Szkoły i młodzież, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 40, s. 23.

[28] Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 16, s. 26.

[29] Młodzież i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 29, s. 23.

[30] Młodzież i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 37, s. 19.

[31] Oświata i szkoły, „Kraj” 1900, r. XIX, nr 8, s. 20.

PartnerzyPrzewiń do góry