Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Konferencje

Subskypcja RSS<

Hotel w zabytku – wyzwania i możliwości | Konferencja

Hotel_Polonia_Palast_in_Łódź

Trzeciego dnia Targów WorldHotel, tj. 15 października br., odbędzie się bezpłatna konferencja pt. „Hotel w zabytku – wyzwania i możliwości”. Jej organizatorzy, firma MT Targi Polska i Grupa Archaios, zapraszają do udziału inwestorów, którzy przekształcają obiekty zabytkowe w hotele. Celem wydarzenia jest zainicjowanie dialogu pomiędzy nimi a środowiskiem konserwatorów, którzy sprawują pieczę nad tego rodzaju budynkami. Zabytki w Polsce są ... Czytaj więcej »

„Konserwacja zapobiegawcza środowiska” – dziedzictwo militarne

geomapa

Do 20 września można zgłaszać propozycje wystąpień na piątą odsłonę konferencji z cyklu „Konserwacja zapobiegawcza środowiska”, która odbywa się corocznie w rocznicę śmierci prof. Andrzeja Tomaszewskiego (1934–2010). W tym roku naukowcy podyskutują o dziedzictwie militarnym. Organizatorzy, czyli Instytut Archeologii UKSW i Państwowe Muzeum Archeologiczne, zapraszają do udziału w sympozjum osoby, które chcą podzielić się wynikami badań nad fortyfikacjami i polami ... Czytaj więcej »

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zbiorów i osób przebywających w obiektach zabytkowych

rejestracja

Trzeciego dnia Targów Dziedzictwo, tj. 9 października br., odbędzie się całodniowa bezpłatna konferencja pt. „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zbiorów i osób przebywających w obiektach zabytkowych”. Organizatorem konferencji jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO to ważne wydarzenie dla wszystkich profesjonalistów związanych z konserwacją, restauracją oraz ochroną zabytków i obiektów zabytkowych. ... Czytaj więcej »

Makłowicz o kulturze stołu a Lisowie o kulinarnej archeologii | Konferencja popularno-naukowa

zzz

Co jedli i jak gotowali mieszkańcy grodów piastowskich na terenie dzisiejszej wielkopolski w czasach Mieszka I? Kiedy jedzenie przestaje być li tylko zaspokajaniem głodu i pojawia się kultura stołu? Jak odkrycia geograficzne, zmiany na politycznych mapach, podboje i wynalazki wpływają na kuchnię i kulturę stołu? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć prelegenci konferencji popularno-naukowej „Stół Mieszka i Dobrawy – ... Czytaj więcej »

Konferencja naukowa: Impuls dadaistyczny w polskiej sztuce i literaturze dwudziestowiecznej

dadaizm

Muzeum Sztuki w Łodzi zaprasza do udziału w konferencji: Impuls dadaistyczny w polskiej sztuce i literaturze dwudziestowiecznej. Miejsce konferencji: Muzeum Sztuki – ms2; Łódź, ul. Ogrodowa 19 Czas trwania: 12 -13 grudnia 2015. Konferencja ma na celu wydobycie i omówienie wątków dadaistycznych w polskiej kulturze dwudziestowiecznej, poczynając od okresu historycznej awangardy, do lat 80. dwudziestego wieku. Obejmie ona zbiór referatów ... Czytaj więcej »

Konferencja Wielkie Rody na ziemiach polsko-litewskich XVI-XX w.

magnaci

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego zaprasza do udziału w konferencji Wielkie Rody na ziemiach polsko-litewskich XVI-XX w. Konferencja odbędzie się 9-10 maja 2016 roku w Olsztynie. Sesja naukowa poświęcona zostanie rodom magnackim/arystokratycznym, które odegrały znamienitą rolę w dziejach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim, a następnie w odrodzonej II Rzeczpospolitej. W XVI wieku na ... Czytaj więcej »

Konferencja – 200 lat Kongresu Wiedeńskiego, nie tylko rocznicowo

kongres wiedeński

Uniwersytet warmińsko-mazurski w Olsztynie (Zakład Historii XIX w. oraz Katedra Historii Państwa Polskiego i Doktryn polityczno-prawnych) mają przyjemność zaprosić na ogólnopolskie spotkanie naukowe 200 lat kongresu wiedeńskiego – nie tylko rocznicowo, która odbędzie się 27 listopada 2015 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zamiarem organizatorów konferencji jest zachęcenie Państwa do wzięcia udziału w sesji oraz zaprezentowaniu dotychczasowego stanu ... Czytaj więcej »

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku | Konferencja

zzz

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum POLIN zapraszają na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2015 roku. Dyskusje będą się koncentrowały na następujących zagadnieniach: społeczne i polityczne problemy związane z przebiegiem pogromów i recepcja wiedzy o nich; wpływ pogromów na relacje społeczne i polityczne; refleksja metodologiczna ... Czytaj więcej »

,,Dziedzictwo Kulturowe Śląska’’ | Konferencja

11137119_468529249970181_8855163123333633757_n

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na Interdyscyplinarną Konferencję Studentów i Doktorantów pt. ,,Dziedzictwo Kulturowe Śląska’’ 28.05.2015 r.w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem naszego spotkania jest spojrzenie na niematerialnie i materialne dziedzictwo kulturowe Śląska z różnorodnych perspektyw badawczych i tematycznych. Zapraszamy młodych naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe, którzy w swoich badaniach poruszają problematykę dziedzictwa kulturowego na Śląsku. Pragniemy, aby nasza konferencjach stała się miejscem interdyscyplinarnej ... Czytaj więcej »

Piękne, użyteczne, zbędne… z dziejów architektury obiektów kolejowych w Polsce

dworzec kolejowy

Muzeum w Rybniku, Rybnicki Ośrodek Naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Koło Inicjatyw Studenckich przy Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym zapraszają do udziału w konferencji naukowej poświęconej architekturze kolejowej w Polsce. PIĘKNE, UŻYTECZNE, ZBĘDNE… Z DZIEJÓW I ARCHITEKTURY OBIEKTÓW KOLEJOWYCH W POLSCE Odbędzie się ona 22 października 2015 r. w Rybniku. Celem konferencji jest przedstawienie architektury kolejowej (dworców, innych budynków kolejowych, mostów, wiaduktów itp.) jako wartościowego (ale zwykle niedocenianego) elementu tworzącego krajobraz Polski. Szczególnie interesujące byłyby odpowiedzi na następujące ... Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry