Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Konferencje

Subskypcja RSS<

I Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej

zzz

W dniach 12-13 listopada 2015r. w budynku Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy ul. Bojarskiego 1 odbędzie się I Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej. Motywem przewodnim Kongresu będzie: „25 lat niezależnych badań nad konspiracją niepodległościową 1939-1945. Ludzie, instytucje i wydarzenia”. Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie mogą się zarejestrować na stronie Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej – zawacka.pl KOMITET ORGANIZACYJNY: prof. dr ... Czytaj więcej »

Ochrona zagrożonych dóbr kultury i prace konserwatorskie w polskich bibliotekach

Targi-dziedzictwo-700x271

W ramach bloku tematycznego „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych” odbywającego się podczas III Targów Dziedzictwo, zorganizowany zostanie panel związany z zagrożeniami dziedzictwa kultury. W odrębnej konferencji przedstawione zostaną także realizacje prac konserwatorskich w polskich bibliotekach. Wydarzenia te odbędą się 7 i 8 października br. Organizatorzy targów zapraszają konserwatorów, profesjonalistów w dziedzinie ochrony zabytków oraz bibliotekarzy do udziału w wykładach, ... Czytaj więcej »

Wojskowe nieruchomości zabytkowe

Targi-dziedzictwo-700x271

Program merytoryczny III Targów Dziedzictwo obfitować będzie w prelekcje dotyczące ochrony, konserwacji i restauracji zabytków. Jedną z propozycji jest konferencja pt. „Ochrona wojskowych nieruchomości zabytkowych”, którą poprowadzą przedstawiciele Biura Infrastruktury Specjalnej i Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej Ministerstwa Obrony Narodowej. III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, które odbędą się w dniach 7-9 października br. ... Czytaj więcej »

III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”

kongres

30 września 2015 r. w Białymstoku rozpocznie się III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” Kongres zakończy sie 2 października. Inauguracja – 9.00 – Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku (Pl. Uniwersytecki 1), Aula (sala 94) Tematyka spotkania dotyczyć będzie wszelkich pozostałości dziedzictwa Rzeczypospolitej znajdującego się poza granicami współczesnej Polski (do XX wieku włącznie). W szczególności zaakcentowane ... Czytaj więcej »

Hotel w zabytku – wyzwania i możliwości | Konferencja

Hotel_Polonia_Palast_in_Łódź

Trzeciego dnia Targów WorldHotel, tj. 15 października br., odbędzie się bezpłatna konferencja pt. „Hotel w zabytku – wyzwania i możliwości”. Jej organizatorzy, firma MT Targi Polska i Grupa Archaios, zapraszają do udziału inwestorów, którzy przekształcają obiekty zabytkowe w hotele. Celem wydarzenia jest zainicjowanie dialogu pomiędzy nimi a środowiskiem konserwatorów, którzy sprawują pieczę nad tego rodzaju budynkami. Zabytki w Polsce są ... Czytaj więcej »

„Konserwacja zapobiegawcza środowiska” – dziedzictwo militarne

geomapa

Do 20 września można zgłaszać propozycje wystąpień na piątą odsłonę konferencji z cyklu „Konserwacja zapobiegawcza środowiska”, która odbywa się corocznie w rocznicę śmierci prof. Andrzeja Tomaszewskiego (1934–2010). W tym roku naukowcy podyskutują o dziedzictwie militarnym. Organizatorzy, czyli Instytut Archeologii UKSW i Państwowe Muzeum Archeologiczne, zapraszają do udziału w sympozjum osoby, które chcą podzielić się wynikami badań nad fortyfikacjami i polami ... Czytaj więcej »

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zbiorów i osób przebywających w obiektach zabytkowych

rejestracja

Trzeciego dnia Targów Dziedzictwo, tj. 9 października br., odbędzie się całodniowa bezpłatna konferencja pt. „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zbiorów i osób przebywających w obiektach zabytkowych”. Organizatorem konferencji jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO to ważne wydarzenie dla wszystkich profesjonalistów związanych z konserwacją, restauracją oraz ochroną zabytków i obiektów zabytkowych. ... Czytaj więcej »

Makłowicz o kulturze stołu a Lisowie o kulinarnej archeologii | Konferencja popularno-naukowa

zzz

Co jedli i jak gotowali mieszkańcy grodów piastowskich na terenie dzisiejszej wielkopolski w czasach Mieszka I? Kiedy jedzenie przestaje być li tylko zaspokajaniem głodu i pojawia się kultura stołu? Jak odkrycia geograficzne, zmiany na politycznych mapach, podboje i wynalazki wpływają na kuchnię i kulturę stołu? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć prelegenci konferencji popularno-naukowej „Stół Mieszka i Dobrawy – ... Czytaj więcej »

Konferencja naukowa: Impuls dadaistyczny w polskiej sztuce i literaturze dwudziestowiecznej

dadaizm

Muzeum Sztuki w Łodzi zaprasza do udziału w konferencji: Impuls dadaistyczny w polskiej sztuce i literaturze dwudziestowiecznej. Miejsce konferencji: Muzeum Sztuki – ms2; Łódź, ul. Ogrodowa 19 Czas trwania: 12 -13 grudnia 2015. Konferencja ma na celu wydobycie i omówienie wątków dadaistycznych w polskiej kulturze dwudziestowiecznej, poczynając od okresu historycznej awangardy, do lat 80. dwudziestego wieku. Obejmie ona zbiór referatów ... Czytaj więcej »

Konferencja Wielkie Rody na ziemiach polsko-litewskich XVI-XX w.

magnaci

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego zaprasza do udziału w konferencji Wielkie Rody na ziemiach polsko-litewskich XVI-XX w. Konferencja odbędzie się 9-10 maja 2016 roku w Olsztynie. Sesja naukowa poświęcona zostanie rodom magnackim/arystokratycznym, które odegrały znamienitą rolę w dziejach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim, a następnie w odrodzonej II Rzeczpospolitej. W XVI wieku na ... Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry