1 stycznia 1944 roku na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej powstała Armia Ludowa, której trzonem była Gwardia Ludowa i Związek Walki Młodych

Pierwszym dowódcą AL został gen. bryg. Michał Rola-Żymierski.
Była to najważniejsza formacja komunistyczna działająca  w części Polski okupowanej przez Niemców, która wraz z postępami Armii Czerwonej tworzyła aparat administracyjny. Działania te umożliwiły przejęcie władzy przez komunistów w powojennej Polsce.

Na zdjęciu dowódca AL gen. M. Żymierski – „Rola” na inspekcji wraz z dowództwem Obwodu II Wacławem Czyżewskim – „Imem”, Janem Wyderkowskim – Grabem” Stanisławem Szotem – „Kotem”, Bolesławem Kowalskim – „Cieniem” i partyzantami

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*