10 grudnia 1520 roku w Witenberdze Marcin Luter dokonał spalenia potępiającej go bulli papieskiej Exsurge Domine

Bulla Exsurge Domine (pol.: Powstań Panie) została wydana przez papieża Leona X w dniu 15 czerwca 1520 roku. Bulla była krytyczną polemiką poglądów i działań podjętych przez Marcina Lutra. Papież nakazywał zwolennikom reformacji odwołania 41 „błędów” znalezionych w różnych pismach Lutra. Odwołanie miało się wydarzyć w ciągu 60 dni od ogłoszenia bulli. W przypadku braku odwołania na opornych miały być nałożone kary kościelne, do ekskomuniki włącznie.

Pośród potępianych wypowiedzi Lutra znalazły się m.in. stwierdzenia, iż: papież nie jest nieomylny [Dz 768], palenie heretyków na stosie nie jest zgodne z wolą boską [Dz 773], mamy możliwość dyskutowania i krytykowania postanowień soborowych [Dz 769]. Ponadto, papież uważał również, iż błędem Lutra było uznanie za zgodne z kanonem niektórych pism Jana Husa, czemu dał wyraz w swojej bulli [Dz 770]. Cała bulla w języku polskim jest dostępna np. na portalu Rodzina Katolicka.

Obwieszczenie i wykonanie bulli papieskiej przebiegało w Europie Zachodniej w zasadzie bez zakłóceń. Jednak w Wiedniu, a także niektórych uniwersytetach w północnych rejonach Świętego Cesarstwa Rzymskiego (np. Erfurt, Lipsk czy wreszcie Wittenbergia) bulla została zniszczona a wysłannicy papiescy przegnani. Po upływie 60 dni papież Leon X wydał Decet Romanum Pontificem, w którym potępił i ekskomunikował tych wszystkich, którzy pomimo upływu danego im czasu nie odwrócili się od nauk Lutra.

Zdjęcie: Marcin Luter palący bullę papieską w Wittenbergii, kolorowy drzeworyt z 1557 roku.
Źródło zdjęcia: Wikimedia Commons – public domain.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*