W 100-lecie wybuchu wielkiej Wojny 1914-1918. Wieliczka na drodze do niepodległości

W bieżącym roku przypada 100. rocznica wybuchu I wojny światowej – konfliktu mocarstw europejskich, który zmienił oblicze ówczesnego świata. W jego wyniku stary porządek został zburzony, upadły monarchie, a narody pozbawione własnej państwowości zyskały szansę na niepodległy byt. Po przeszło wieku niewoli odradzała się także Polska, korzystając z tego, iż jej zaborcy znaleźli się w przeciwnych blokach militarnych.

Stałe Drużyny Strzeleckie PTG Sokół w Wieliczce, 1913-1914
Stałe Drużyny Strzeleckie PTG Sokół w Wieliczce, 1913-1914

W nawiązaniu do tych wydarzeń Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka przygotowało sesję rocznicową pt. „W 100-lecie wybuchu wielkiej Wojny 1914-1918. Wieliczka na drodze do niepodległości”, która odbędzie się we wtorek 28 października 2014 r., godz. 11.00 – 13.00 w Zamku Żupnym w Wieliczce. Na sesji zostaną zaprezentowane referaty poświęcone sytuacji w Europie w przededniu I wojny światowej oraz działaniom wojennym w Galicji w latach 1914-1917, przygotowane przez historyków, profesorów uczelni krakowskich – Mariusza Wołosa (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) i Michała Baczkowskiego (Uniwersytet Jagielloński). Sytuację w Wieliczce w 1914 roku i kolejnych latach I wojny światowej przybliży referat dra Pawła Krokosza z Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

Tematy referatów:

Europa w przededniu Wielkiej Wojny – dr hab. Mariusz Wołos, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego
Działania wojenne na terenie Galicji w pierwszych latach I wojny światowej – dr hab. Michał Baczkowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wieliczka w roku 1914 – dr Paweł Krokosz, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*