Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

11 lipca 1989 roku na przystanku autobusowym w Krynicy Morskiej znaleziono zwłoki ks. Sylwestra Zycha

11 lipca 1989 roku na przystanku autobusowym w Krynicy Morskiej znaleziono zwłoki ks. Sylwestra Zycha

Ksiądz Sylwester Zych urodził się 19 maja 1950 r. w Ostrówku k. Wołomina. W 1977 r. ukończył Wyższe Metropolitarne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Pracował w podwarszawskich parafiach, m.in. w Tłuszczu oraz w Grodzisku Mazowieckim. To właśnie w Tłuszczu po raz pierwszy naraził się komunistycznym władzom inicjując pod koniec lat 70. akcję wieszania krzyży w przedszkolach i szkołach.

W 1982 roku udzielił pomocy konspiracyjnej grupie Powstańcza Armia Krajowa. Przechował broń zdobytą w czasie akcji na sierż. Zdzisława Karosa (podczas rozbrajania sierż. Karos został postrzelony, zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych ran). Księdzu Zychowi postawiono zarzut „próby obalenia siłą ustroju PRL i przynależności do organizacji zbrojnej” i skazano 8 września 1982 r. w procesie pokazowym na 4 lata więzienia. Wyrok odsiadywał w ZK w Braniewie, w ciężkich warunkach m.in. często pozbawiano go prawa do korespondencji, otrzymywania paczek i widzeń z rodziną. W wyniku walki o prawo do odprawiania Mszy na terenie więzienia (głodówki, petycje), spędził 9 miesięcy w izolatce. Ta walka została przez niego wygrana i ks. Zych był pierwszym powojennym księdzem, który jako więzień mógł odprawić Mszę.

Po wyjściu z więzienia we wrześniu 1986 r. został kapelanem Domu Dziecka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Białołęce Dworskiej. W latach 1986-1989 był kapelanem Okręgu Warszawskiego Konfederacji Polski Niepodległej, z którą miał już związki przed aresztowaniem. Zaraz po opuszczeniu więzienia otrzymywał anonimowe listy i telefony z pogróżkami. Wiosną 1989 roku w Warszawie został napadnięty przez nieznanych sprawców, którzy usiłowali siłą napoić go alkoholem. Zastraszany ksiądz Zych miał świadomość niebezpieczeństwa jakie mu grozi. W 1987 r. spisał swój testament. 11 lipca 1989 r. znaleziono jego ciało na dworcu PKS w Krynicy Morskiej. Za przyczynę śmierci uznano wtedy zatrucie alkoholem. Śledztwo kilkakrotnie wznawiano i umarzano.

Niewątpliwie sprawa zgonów księży: Stefana Niedzielaka, Stanisława Suchowolca i Sylwestra Zycha, jest ze sobą powiązana. Jak stwierdziła Senacka Komisja Praw Człowieka i Praworządności – „złożone wyjaśnienia potwierdzają fakt stosowania przez funkcjonariuszy IV Departamentu MSW bezprawnych, a nawet przestępczych działań przeciwko duchownym”. Tym samym zasugerowano związek SB ze śmiercią księdza Zycha.

(Na zdjęciu ksiądz Zych. Fotografia pochodzi z książki Zbigniewa Branacha „Tajemnica śmierci księdza Zycha”, Bydgoszcz 2008).

PartnerzyPrzewiń do góry