Henryk Walezjusz

11 maja 1573 roku Henryk Walezjusz został nominowany na króla Polski

Tego dnia 1573 roku prymas polski Jakub Uchański, po dość zgodnym głosowaniu, nominował na króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Henryka Walezjusza, zwanego w Polsce Walezym

Henryk Walezjusz został nominowany na króla Polski przez prymasa Polski Jakuba Uchańskiego. Po zaprzysiężeniu przez przedstawicieli Henryka artykułów henrykowskich oraz pactów conventów marszałek wielki koronny Jan Firlej 16 maja ogłosił go monarchą. Tym samym zakończyła się pierwsza elekcja w Rzeczpospolitej.

Comments are closed.