Kazimierz Pułaski na obrazie Stanisława Batowskiego

11 października 1779 roku zginął Kazimierz Pułaski

Tego dnia 1779 roku zginął gen. Kazimierz Pułaski

Kazimierz Pułaski to bohater walk o wolność dwóch narodów, polskiego i amerykańskiego, jeden z dowódców i marszałek konfederacji barskiej, generał i bohater wojny o niepodległość USA. Nazywany „ojcem amerykańskiej kawalerii”.

Urodził się w 1745r., zaś młodość spędził w Warce. Był posłem na sejm elekcyjny Stanisława Poniatowskiego. W 1768r. współorganizował akcję zawiązania konfederacji barskiej, w której to był czynnym dowódcą. Zasłużył się przy formowaniu nowych oddziałów i bił się pod Orzechowem oraz Jasną Górą.

Brał udział w akcji porwania króla, za co po upadku konfederacji w 1772r. musiał uchodzić z kraju, a schronienie znalazł w USA. Brał udział w walkach o niepodległość tego kraju, zyskując stopień generała brygady. Poległ 11 X 1779r. podczas oblężenia Savannah. W USA dzień ten jest świętem, a jego nazwa to General Pulaski Memorial Day, podczas którego to odbywają się liczne parady.

Comments are closed.