Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

11 stycznia 1386 roku zostało zawarte porozumienie dotyczące elekcji Władysława Jagiełły na króla Polski

11 stycznia 1386 roku zostało zawarte porozumienie dotyczące elekcji Władysława Jagiełły na króla Polski

Panowie polscy na spotkaniu z księciem Litwy wystawili w Wołkowysku dokument dotyczący jego wstępnej elekcji.

W dokumencie uzgodniono, iż Jagiełło zostanie obrany polskim królem, a Jadwiga będzie jego małżonką.

Postanowienia już w niecały miesiąc później weszły w życie i 2 lutego 1386 r. na zjeździe lubelskim obwołano go królem Polski.

PartnerzyPrzewiń do góry