Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

11 stycznia 1917 roku Ignacy Jan Paderewski przedstawił prezydentowi Wilsonowi koncepcję Stanów Zjednoczonych Polski

11 stycznia 1917 roku Ignacy Jan Paderewski przedstawił prezydentowi Wilsonowi koncepcję Stanów Zjednoczonych Polski

W swoim „Memoriale Paderewskiego” zapisana była niezrealizowana koncepcja federacji, gdzie miałyby znajdować się wszystkie ludy i wszystkie narody zamieszkujące Polskę przed rozbiorami i po. Polska miała być związkiem pięciu autonomicznych królestw:
-Królestwa Polski
-Królestwa Litwy
-Królestwa Polesia
-Królestwa Galicji-Podola
-Królestwa Wołynia

Państwo miałoby zapewnić równe prawa obywatelom poprzez konstytucję, która by odnosiła się jak do rdzennych mieszkańców królestw, jak i niewymienionych grup etnicznych Polski.

Polska miałby być to kraj „jednolity tak jak Francja…”

  • Aqua

    Jak to dobrze, że do tego nie doszło, zwłaszcza że nie mamy ziem ukraińskich, bo to tylko nas do zguby prowadziło i do nieszczęść.

PartnerzyPrzewiń do góry