Napoleoński kodeks karny

12 lutego 1810 roku wprowadzono napoleoński kodeks karny

Tego dnia 1810 roku we Francji wprowadzono napoleoński kodeks karny (Code pénal)

Napoleoński kodeks karny, obok tzw. kodeksu Napoleona i kodeksu handlowego, stanowi po dziś dzień filar europejskiego prawodawstwa. W wyniku jego wprowadzenia we Francji ujednolicono przepisy prawne, niezwykle zagmatwane i źle opracowane w dobie rewolucji.

Był to swego rodzaju kompromis pomiędzy dokonaniami tejże rewolucji, a dawnym prawodawstwem francuskim i nowymi zasadami napoleońskiej Francji. Na przestrzeni lat wprowadzono wiele poprawek (m.in. usunięto karę śmierci cywilnej), jednak kodeks przetrwał do dziś i zgodnie z zamierzeniem samego Napoleona, który również redagował jego tekst, jest jego wielkim pomnikiem, którego nie wymaże z pamięci potomnych porażka spod Waterloo czy św. Helena.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*