13 lipca 1794 roku rozpoczęło się oblężenie Warszawy

13 lipca 1794 roku rozpoczęło się oblężenie Warszawy podczas insurekcji kościuszkowskiej

Oblężenie Warszawy trwało od 13 lipca do 6 września 1794 roku i miało miejsce podczas powstania kościuszkowskiego. Warszawy broniło łącznie ok. 50 tyś. Polaków, a naprzeciwko nim stanęły oddziały pruskie i rosyjskie. Na czele tych pierwszych stał sam Fryderyk Wilhelm III.

Oblężenie Warszawy koncentrowało się na wschodniej i północnej stronie miasta. Prowadziły je głównie oddziały pruskie. Zdobyły one nawet Wawrzyszew i Szwedzkie Górkie, lecz zostały odparte przez oddziały Jana Henryka Dąbrowskiego. Wojska pruskie zakończyły oblężenie 6 września po wybuchu powstania w Wielkopolsce. Wraz z armią rosyjską wycofały się na pewną odległość od stolicy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*