Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego

13 lutego 1582 roku miało miejsce wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego przez Grzegorza XIII

Tego dnia 1582 roku papież Grzegorz XIII wydał bullę o wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego

Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego miało miejsce 13 lutego 1582 roku przez bullę papieża Grzegorza XIII. Dlaczego w ogóle wprowadzono kalendarz gregoriański?

Kalendarz juliański został opracowany na życzenie Juliusza Cezara w 45 r. p .n. e. i obowiązywał w cesarstwie rzymskim. Jego podstawowa wada polegała na tym, iż „spóźniał” się on o jeden dzień na 128 lat względem roku zwrotnikowego. Przez to w XVI wieku „spóźnienie” wynosiło już 10 dni (licząc od soboru nicejskiego w 325 roku).

Zerknij tu: Sobór nicejski 325 roku. Obrady, okoliczności, postanowienia w oczach Euzebiusza z Cezarei

Dlatego też papież Grzegorz XIII wprowadził kalendarz gregoriański. Podstawowa różnica pomiędzy tymi kalendarzami polega na tym, iż w kalendarzu gregoriańskim latami przestępnymi nie są te lata, które są podzielne przez 100, ale nie są przez 400.

Czy wiesz jakie są różnice pomiędzy kalendarzem gregoriańskim, a juliańskim?

Stąd latami przestępnymi nie były: 1700,1800,1900, ale były nimi 1600 i 2000. Kalendarz gregoriańskim „spóźnia się” o jeden dzień na 3322 lata.

(Grafika przedstawia papieża Grzegorza XIII. Źródło – Wikipedia.)

Comments are closed.