14 sierpnia 1385 roku został zawarty układ w Krewie

Możnowładcy małopolscy zawarli układ w Krewie z wielkim księciem litewskim Jagiełłą.
Czasami jest on uznawany jako unia krewska jednak w rzeczywistości był to traktat dotyczący małżeństwa Jagiełły z królem Polski Jadwigą. W zamian za rękę Jadwigi i tron Polski, zobowiązał się do przyjęcia chrztu, wypłaty narzeczonemu Jadwigi, Wilhelmowi Habsburgowi odszkodowanie w wysokości 200 tys. florenów. Dodatkowo miał uwolnić wszystkich jeńców polskich oraz przywrócić Królestwu Polskiemu utracone prowincje.

Najważniejsze zobowiązanie dotyczyło włączenia Litwy do Korony. W dokumencie widnieje słowo „applicare” co oznacza „włączenie”. Jednak najprawdopodobniej było ono traktowane jako postulat na przyszłość.
W lutym 1386 roku, na zjeździe w Lublinie szlachta dokonała elekcji Jagiełły na króla Polski. Był to akt, w którym społeczeństwo zdecydowało samodzielnie o wyborze władcy i przywileju tego już nie dali się pozbawić.

Zdj. Wikimedia Commons

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*