Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

14 stycznia 1770 roku urodził się Adam Jerzy ks. Czartoryski h. własnego

14 stycznia 1770 roku urodził się Adam Jerzy ks. Czartoryski h. własnego

Książę, polityk, dyplomata, mecenas literatury i sztuki. Uczestnik powstania listopadowego. Rzecznik rozwiązania sprawy niepodległości Polski przy pomocy Rosji. Po III rozbiorze aktywnie uczestniczył w życiu politycznym Rosji jako doradca Aleksandra I, poseł, minister i senator. Uczestniczył w kongresie wiedeńskim z ramienia Rosji. Po wybuchu Powstania Listopadowego wszedł w skład Rządu Tymczasowego, a następnie Rządu Narodowego. Po klęsce wyemigrował do Francji, gdzie stanął na czele ugrupowania politycznego znanego pod nazwą Hotel Lambert. Możliwości odzyskania przez Polskę niepodległości upatrywał w konflikcie zbrojnym państw zachodnich z Rosją. Gorący orędownik niepodległościowych ruchów społecznych w Europie w okresie Wiosny Ludów. Organizator i patron polskich formacji wojskowych w wojnie krymskiej (1853-1856). Prezes Towarzystwa Historyczno – Literackiego i współzałożyciel Biblioteki Polskiej w Paryżu. Autor wielu pism politycznych, rozpraw, wierszy i poematów. Z pewnością zalicza się do najgorliwszych polskich patriotów. Zmarł w 1861r. we Francji. Jego zwłoki przeniesione następnie do Sieniawy, gdzie znajdują się do dziś.

PartnerzyPrzewiń do góry