Dekret o Komisji Rządzącej

14 stycznia 1807 roku Napoleon wydał dekret o powołaniu do życia Komisji Rządzącej

Dekret o Komisji Rządzącej – Był to tymczasowy organ władzy na ziemiach polskich zabranym Prusom w wyniku wojny francusko – pruskiej z 1806 – 1807r. W skład Komisji Rządzącej weszli: Stanisław Małachowski (prezes), Piotr Bieliński, Ksawery Działyński, Ludwik Szymon Gutakowski, Stanisław Kostka Potocki, Jan Paweł Łuszczewski (sekretarz generalny), Walenty Sobolewski, Józef Wybicki. Komisja Rządząca powołała Dyrektorium Generalne (tj. 5 resortów – ministeriów – na czele których stanęli ministrowie). Komisja Rządząca została rozwiązana 5 października 1807r.

(portret pierwszego prezesa Komisji Rządzącej, a następnie Dyrektorium Generalnego, Stanisława Małachowskiego h. Nałęcz, Józef Peszka, wikimedia.org)

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*