17 lipca 1916 roku urodził się Aleksander Gieysztor, polski historyk mediewista

Tego dnia 1916 roku urodził się Aleksander Gieysztor, polski historyk mediewista

Aleksander Gieysztor urodził się  w Moskwie, od 1921 roku mieszkał w Warszawie. Uczestniczył w walkach w 1939 roku, a po przegranej kampanii wrześniowej działał w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, zostając w końcu jednym z szefów w Wydziale Informacji.

To tylko notka z kalendarium. Powinno Cię zainteresować to: ,,Taka mediewistyka będzie, jak jej finansowanie’’ – wywiad z dr. Robertem Kasperskim

Uczestniczył w powstaniu warszawskim. Po wojnie poświęcił się nauce i na tym polu jako mediewista odnosił spore sukcesy. Był autorem około 500 publikacji. Na przykład: Ze studiów nad genezą wypraw krzyżowych, Mitologia Słowian.

Aleksander Gieysztor zmarł 9 lutego 1999 roku w Warszawie.

Comments are closed.