Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

17 lipca 1916 roku urodził się Aleksander Gieysztor – polski historyk mediewista

17 lipca 1916 roku urodził się Aleksander Gieysztor – polski historyk mediewista

Urodzony  w Moskwie, od 1921 roku mieszkał w Warszawie. Uczestniczył w walkach w 1939 roku, a po przegranej kampanii wrześniowej działał w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, zostając w końcu jednym z szefów w Wydziale Informacji. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim.
Po wojnie poświęcił się nauce i na tym polu jako mediewista odnosił spore sukcesy. Była autorem około 500 publikacji, m.in:
Ze studiów nad genezą wypraw krzyżowych, Mitologia Słowian.

Zmarł 9 lutego 1999 roku w Warszawie.

PartnerzyPrzewiń do góry