Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

18 marca 1596 roku król Polski Zygmunt III Waza podjął decyzję o przeniesieniu swojego dworu z Krakowa do Warszawy

18 marca 1596 roku król Polski Zygmunt III Waza podjął decyzję o przeniesieniu swojego dworu z Krakowa do Warszawy

Stolicą nadal był Kraków, tam dokonywano koronacji i pochówków władców, a Warszawa otrzymało miano „Miasto Rezydencjonalne Jego Królewskiej Mości”.
Decyzja ta była spowodowana usytuowaniem Warszawy, z centrum bliżej było na Litwę oraz do Prus Królewskich.

PartnerzyPrzewiń do góry