18 sierpnia 1812 roku miało miejsce zajęcie Smoleńska

Tego dnia 1812 roku miało miejsce zajęcie Smoleńska przez polskie oddziały

Zajęcie Smoleńska miało miejsce na koniec dwudniowej bitwy pod Smoleńskiem. Rozpoczęta 16 sierpnia bitwa pomiędzy wycofującymi się wojskami rosyjskimi pod dowództwem gen. Barclay’a de Tolly (ok. 60 000 ludzi w walce), a sprzymierzonymi armiami Napoleona (również 60 000) rozegrała się w tym samym miejscu, co starcie sprzed przeszło dwóch wieków.

Tym razem walka wyglądała zupełnie inaczej. Po 2 dniach natarć Wielkiej Armii na miasto bronione przez Rosjan (w walkach wziął udział V Korpus Polski), z dawnych zabudowań pozostały jedynie zgliszcza, do których dotarli Polacy nazajutrz, 18 sierpnia, przeprowadzając rekonesans.

Zajrzyj tu: Marsz V Korpusu Wielkiej Armii na Smoleńsk w 1812 roku

Z taktycznego punktu widzenia bitwa była bezcelowa, bowiem Rosjanie i tak wycofali się w kierunku Moskwy. Straty obrońców były olbrzymie – 10-15 000.

Straty sprzymierzonych w zależności od źródeł wahają się od 4 do 9 000, w tym jeden generał (gen. bryg. Michał Grabowski, poległ 17 sierpnia). Gdy do miasta wkraczał cesarz, nad horyzontem znikały ostatnie kolumny wycofujących się Rosjan. Smoleńsk, w wyniku zażartej walki i ostrzału artyleryjskiego stracił 85% zabudowań.

Pamięć bohaterskich czynów Polaków pod murami Smoleńska uhonorowano napisem na jednej z tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Peter von Hess, Bitwa pod Smoleńskiem

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*