Monteskiusz

18 stycznia 1689 roku urodził się Charles Louis de Secondat, czyli Monteskiusz

Monteskiusz to jeden z pierwszych uczonych Oświecenia. Filozof, prawnik, wolnomularz. W 1721 r. w „Listach perskich” poddał krytyce porządek panujący we Francji, za wzór stawiając Wielką Brytanię. Największym dziełem Monteskiusza była składające się z trzydziestu jeden ksiąg praca „O duchu praw” (De l’esprit des lois), z roku 1748, w której dokonał analizy znanych ówcześnie form ustrojowych. Uważał, że prawo stanowione zostało ustanowione dla poskromienia dzikości natury (prawa naturalnego). Przy tworzeniu prawa należy brać pod uwagę na: wielkość terytorium państwa, klimat, religia, obyczaje, historia, formy gospodarowania oraz zasady rządzenia. Wyróżnił trzy formy ustroju: despotia, w której zasadą rządzenia jest strach, monarchia, w której rządy odwołują się do honoru, republika, która może mieć ustrój demokratyczny (oparta jest wtedy na cnocie) albo arystokratyczny (oparta wtedy na umiarkowaniu warstw rządzących). Był zwolennikiem trójpodziału władzy. Zmarł w lutym 1755 r. w Paryżu.

Fot.: Wikimedia Commons

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*