Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

19 sierpnia 1587 roku podczas wolnej elekcji na króla Polski wybrany został Zygmunt III Waza

19 sierpnia 1587 roku podczas wolnej elekcji na króla Polski wybrany został Zygmunt III Waza

Trzecia wolna elekcja przebiegała w atmosferze zaciętej walki politycznej. Frakcje polityczne ścierały się ze sobą proponując swojego kandydata. Zborowscy popierali Habsburga, Zamoyski optował za kandydatem „Piastem”, bez wskazania konkretnego kandydata. Część koroniarzy i Litwini opowiadali się za elekcją cara Fiodora, a za kandydatem szwedzkim, Zygmuntem agitowała Anna Jagiellonka, która chciał aby na tronie zasiadł jej siostrzeniec z krwi Jagiellonów.

Litwini zebrali się w swoim kole i zagrozili, iż nie wezmą udziału w elekcji jeśli nie zostaną spełnione ich żądania (m.in. wyrzeczenie się przez Koronę władztwa w Inflantach, odbywanie sejmów na przemian w Litwie i Koronie).
Mimo absencji Litwinów, ale zgodnie z aktem unii lubelskiej 19 sierpnia 1587 roku, wybrano Zygmunta Wazę na króla Polski i wielkiego księcia litewskiego. Wybór ogłosił prymas Stanisław Karnkowski. Jednakże 22 sierpnia wybrany został drugi kandydat, arcyksiążę Maksymilian Habsburg, którego nominację ogłosił biskup kijowski Stefan Woroniecki.
O objęciu tronu miała rozstrzygnąć siła i zdecydowanie kandydatów. Ten który pierwszy przybędzie do Krakowa i się koronuje zostanie królem Polski

PartnerzyPrzewiń do góry