19 sierpnia 1587 roku podczas wolnej elekcji na króla Polski wybrany został Zygmunt III Waza

Trzecia wolna elekcja przebiegała w atmosferze zaciętej walki politycznej. Frakcje polityczne ścierały się ze sobą proponując swojego kandydata. Zborowscy popierali Habsburga, Zamoyski optował za kandydatem „Piastem”, bez wskazania konkretnego kandydata. Część koroniarzy i Litwini opowiadali się za elekcją cara Fiodora, a za kandydatem szwedzkim, Zygmuntem agitowała Anna Jagiellonka, która chciał aby na tronie zasiadł jej siostrzeniec z krwi Jagiellonów.

Litwini zebrali się w swoim kole i zagrozili, iż nie wezmą udziału w elekcji jeśli nie zostaną spełnione ich żądania (m.in. wyrzeczenie się przez Koronę władztwa w Inflantach, odbywanie sejmów na przemian w Litwie i Koronie).
Mimo absencji Litwinów, ale zgodnie z aktem unii lubelskiej 19 sierpnia 1587 roku, wybrano Zygmunta Wazę na króla Polski i wielkiego księcia litewskiego. Wybór ogłosił prymas Stanisław Karnkowski. Jednakże 22 sierpnia wybrany został drugi kandydat, arcyksiążę Maksymilian Habsburg, którego nominację ogłosił biskup kijowski Stefan Woroniecki.
O objęciu tronu miała rozstrzygnąć siła i zdecydowanie kandydatów. Ten który pierwszy przybędzie do Krakowa i się koronuje zostanie królem Polski

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*