19 września 1939 roku zmarł Stanisław Grzmot-Skotnicki

Tego dnia 1939 roku zmarł generał Stanisław Grzmot-Skotnicki

Stanisław Grzmot-Skotnicki był żołnierzem Pierwszej Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego, prezesem Zarządu Okręgu Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Wschodnio-Kresowego Klubu Jazdy. Uczestniczył w I wojnie światowej, wojnie polsko-ukraińskiej, wojnie polsko–bolszewickiej, operacji zbrojnej na Zaolziu oraz II wojnie światowej, w której dowodził Grupą Osłonową „Czersk” i Pomorską Brygadą Kawalerii w składzie Armii „Pomorze”.

Podczas bitwy nad Bzurą dowodził oddziałem piechoty, z którym następnie przebijał się do Warszawy.

18 września został ranny pod Tułowicami, zmarł następnego dnia. W chwili śmierci miał 45 lat został pochowany na miejscu zgonu, a w 1952 roku ekshumowany i przeniesiony na Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*