19 września 1939 roku zmarł generał Stanisław Grzmot-Skotnicki

Stanisław Grzmot-Skotnicki – Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego, prezes Zarządu Okręgu Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Wschodnio-Kresowego Klubu Jazdy, uczestnik I wojny światowej, wojny polsko-ukraińskiej, wojny polsko–bolszewickiej, operacji zbrojnej na Zaolziu oraz II wojny światowej w której dowodził Grupą Osłonową „Czersk” i Pomorską Brygadą Kawalerii w składzie Armii „Pomorze”. Podczas bitwy nad Bzurą dowodził oddziałem piechoty, z którym następnie przebijał się do Warszawy.

18 września został ranny pod Tułowicami, zmarł następnego dnia. W chwili śmierci miał 45 lat został pochowany na miejscu zgonu, a w 1952 roku ekshumowany i przeniesiony na Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*