2 stycznia 1939 roku w Drozdowie zmarł Roman Dmowski

Wybitny polski polityk, publicysta polityczny, Minister Spraw Zagranicznych od 27 października do 14 grudnia 1923 roku, poseł na Sejm Ustawodawczy RP oraz II i III Dumy. Współzałożyciel Narodowej Demokracji zwanej w skrócie endecją, główny ideolog polskiego nacjonalizmu. Polski działacz niepodległościowy. Był twórcą Armii Polskiej we Francji zwanej błękitną armią oraz jednym z ojców polskiej niepodległości.

Roman Dmowski wraz z Ignacym Paderewskim byli delegatami Polski na konferencję Paryską w 1919 roku gdzie podpisali traktat wersalski przywracający formalnie Polskę na mapę Europy. Był Honorowym prezesem związku Młodzieży Wszechpolskiej, współtwórcą Stronnictwa Narodowego oraz założycielem organizacji Obóz Wielkiej Polski (OWP), która w chwili rozwiązania przez sanację liczyła około 250tys. członków.

W chwili śmierci miał 75 lat, został pochowany na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Jego pogrzeb (zbojkotowany przez piłsudczyków) zgromadził od 100 do 200 tysięcy osób co czyniło go jedną z największych manifestacji narodowych okresu międzywojennego.

Linki do archiwalnych filmów z pogrzebu
Cz.1

cz.2
Królobójcy czy porywacze? Czyli zamach na Stanisława Augusta Poniatowskiego

Szkoła Rycerska – pierwsza szkoła wojskowa w Polsce

Wielkie odkrycia geograficzne – część I