20 listopada 1943 roku, rozpoczęła się akcja „Burza”

Komendant Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski „Bór” wydał rozkaz o rozpoczęciu skierowanej przeciwko Niemcom akcji „Burza”. Akcja miała na celu prowadzenie działań dywersyjnych i bojowych na tyłach niemieckiej armii.

Rozkaz stwierdzał m.in.: „Wobec wkraczającej na ziemie nasze regularnej armii rosyjskiej wystąpić w roli gospodarza. Należy dążyć do tego, aby naprzeciw wkraczającym oddziałom sowieckim wyszedł polski dowódca mający za sobą bój z Niemcami i wskutek tego najlepsze prawo gospodarza. Miejscowy dowódca polski winien się zgłosić wraz z mającym się ujawnić przedstawicielem cywilnej władzy administracyjnej u dowódcy oddziałów sowieckich i stosować się do jego życzeń”

Operacja miała charakter współpracy polsko-sowieckiej w walce z Niemcami i pokazanie Sowietom, iż Polska ma prawa do ziem II Rzeczypospolitej, na które wkraczała Armia Czerwona.

Niestety akcja była tragiczna w skutkach. Wojska radzieckie chętnie korzystały z pomocy AK, a później rozbrajali, aresztowali a nawet rozstrzeliwali żołnierzy armii podziemnej.

Fot. odznaka AK przyznawana za udział w akcji „Burza” – Wikimedia commons

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*