21 czerwca 1768 roku miała miejsce rzeź humańska, podczas której Kozacy wymordowali około 20 000 Polaków i Żydów

Tego dnia 1768 roku miała miejsce rzeź humańska, podczas której Kozacy wymordowali około 20 tysięcy Polaków i Żydów

Rzeź humańska była najbardziej krwawym epizodem koliszczyzny – buntu Kozaków i chłopstwa ruskiego na terenie Ukrainy Prawobrzeżnej w 1768 roku.

Wystąpienia na Ukrainie miały charakter antypolski, antyżydowski i antykatolicki. Bunt szybko się rozprzestrzeniał, a tym samym z dnia na dzień wzrastała liczba rozbojów i mordów dokonywanych na Polakach i Żydach. Miejscowa ludność przerażona okrucieństwem motłochu ruskiego szukała schronienia w mieście Humań.

Zarządcą i obrońcą Humania był wtedy Rafał Młandowicz. Dowodzony przez niego garnizon liczył zaledwie 2 500 żołnierzy. W wyniku zdrady jednego z obrońców, Iwana Gonty, buntownicy zajęli miasto 20 czerwca.

Następnie Gonta obwołał się księciem humańskim i pod jego nadzorem przebiegła rzeź, podczas której Kozacy i ruskie chłopstwo wymordowali w brutalny sposób około 20 000 Polaków i Żydów, nie pomijając kobiet i dzieci. Napastnicy odznaczali się szczególnym okrucieństwem, mieszkańcy ginęli w potwornych męczarniach.

Bunt został stłumiony parę miesięcy później. Ofiary koliszczyzny szacuje się na około 150-200 000 ludzi. Obecnie postać Iwana Gonty na Ukrainie otaczana jest szacunkiem, jedna z lwowskich ulic nosi jego imię.

Comments are closed.