22 lipca 1515 roku podpisano traktat wiedeński

Podczas zjazdu 3 monarchów w Wiedniu (17-22 lipca 1515 r.), w którym udział wzięli król Polski Zygmunt I Stary, król Czech i Węgier Władysław II Jagiellończyk oraz cesarz Świętego Cesarstwa Niemieckiego Maksymilian I Habsburg, zawarto układ.
Traktat składał się z pięciu dokumentów. Trzy z nich dotyczyły małżeństw pomiędzy Jagiellonami i Habsburgami. Czwarty zawierał zobowiązanie Maksymiliana, iż zakaże sądom Rzeszy wzywać miasta pruskie przed swe oblicze i ściągnie banicję z Elbląga i Gdańska. Dodatkowo cesarz miał nie powstrzymywać mistrza Zakonu Krzyżackiego, Albrechta od złożenia przysięgi wierności królowi polskiemu. Piąty dokument dotyczył adopcji przez cesarza Maksymiliana Ludwika Węgierskiego i mianowanie go jego następcą. 

W wyniku traktatu Habsburgowie zdobyli koronę Czech i Węgier. Jednak nikt nie mógł się spodziewać, iż za jedenaście lat przedwczesna śmierć Ludwika doprowadzi do takiego rozstrzygnięcia. 

Zdjęcie przedstawia zjazd królów Jagiellonów z cesarzem Maksymilianem pod Wiedniem, obraz Jana Matejki – Wikimedia Commons.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*