22 lipca 1793 roku sejm grodzieński podpisał traktat rozbiorowy z Rosją

Traktat cesyjny przewidywał, iż do Rosji zostaną włączone województwa: kijowskie, bracławskie, podolskie, mińskie oraz część wołyńskiego, brzesko-litewskiego i wileńskiego. W sumie Rosja zagarnęła 250 tys. km2 i około 3 mln mieszkańców.
Nad pracami sejmu pieczę trzymał ambasador Rosji, Jakov Sievers, który przy pomocy wojsk rosyjskich i datków pieniężnych doprowadził do podpisania tego układu (ratyfikowany 17 VIII). Doradzali mu, Piotr Ożarowski (późniejszy hetman wielki koronny, który chciał siłą zdławić insurekcję warszawską, a ostatecznie za zdradę został 9 maja 1794 r. został powieszony), Kazimierz Raczyński i Fryderyk Moszyński. Ten ostatni w odróżnieniu od nich obu, nie brał pieniędzy, ale uważał, że w takiej sytuacji utrzymanie resztek państwowości może się odbyć tylko dzięki ścisłemu związkowi z Rosją.Zdjęcie: Wikimedia Commons

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*