22 lipca 1807 roku Napoleon nadał Konstytucję Księstwu Warszawskiemu na zamku królewskim w Dreźnie

Konstytucja została opracowana przez Francuzów, jednak w dużej mierze wprowadzała w życie pewne ustępy z ustawy trzeciomajowej, jednak w swej prostocie i bezpośrednim nawiązaniu do zdobyczy oświeceniowych i myślicielskich epoki rewolucji, była zdecydowanie bardziej liberalna. Przede wszystkim znosiła poddaństwo chłopów i zapewniała im wolność osobistą, jak również jasno precyzowała równość ludzi wobec prawa. Jednak mimo tych głębokich reform, sytuacja najuboższej warstwy społeczeństwa nie poprawiła się tak znacząco, gdyż arystokracja wywarła olbrzymi wpływa na to, że ustawy uwłaszczeniowej nie podpisano, przez co zaczęto potem żartować, że: „chłopom zdjęto kajdany razem z butami”. Co więcej, szlachta nadal zachowywała silną pozycję, miała większość w parlamencie, który był też ważniejszy niż dawniej, w dobie I-szej Rzeczypospolitej. Do króla należała inicjatywa ustawodawcza i wielu historyków kusi się o stwierdzenie, że choć Fryderyk August dzięki Konstytucji miał znacznie większe możliwości niż jego dziadkowie kilka dekad wcześniej, to i tak ich nie wykorzystał – pamiętajmy, że w 1812r. król przelał pełnię swej władzy na parlament. Księstwo nie posiadało również własnej dyplomacji, posiłkując się jedynie saską, zaś armia podlegała zwierzchnictwu Cesarstwa Francuskiego. Należy również podkreślić, że wizja twórcy tegoż obrazu znacznie odbiega od prawdy historycznej, ponieważ Konstytucji nie wręczano w żaden uroczysty sposób – została ona dana w ręce przedstawicieli polskiej delegacji, którzy złożyli podpisy w obecności jednego z francuskich dygnitarzy, a nie samego Cesarza.

Tego samego dnia wprowadzono również Kodeks Cywilny, który również bazowano na odpowiedniku francuskim, jedynie adoptując go do polskich warunków. Znacznie polepszył on sytuację gospodarki krajowej i można się pokusić o stwierdzenie, że gdyby nie blokada kontynentalna (21 X 1806) to Księstwo Warszawskie opływałoby w mleko i miód, bowiem tak wielkie możliwości rozwojowe stwarzał Kodeks.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*