22 stycznia 1943 roku gen. Stefan Rowecki „Grot” – Komendant Główny AK, wydał rozkaz powołujący Kierownictwo Dywersji, czyli tzw. Kedyw

Organizację Kedywu rozpoczęto już pod koniec 1942 roku, jednak to rozkaz nr 84, noszący nazwę „Uporządkowanie odcinka walki czynnej”, stworzył formalne podstawy dla nowej komórki AK, na czele której stanął płk. August Emil Fieldorf „Nil”.

Zadaniem Kedywu było prowadzenie akcji dywersyjnych, sabotażowych przeciw okupantowi oraz akcji bojowych. W ramach Kedywu działały takie organizacje jak: Związek Odwetu, „Wachlarz” czy Grupy Szturmowe Szarych Szeregów. Wśród wielu udanych akcji Kedywu wymienić można m. in. zamach na dowódcę SS w Warszawie Franza Kutscherę, akcję pod Arsenałem (odbicie transportu więźniów z Pawiaka) oraz dezorganizację niemieckiego transportu kolejowego.

Na zdjęciu członkowie Sztabu Kedywu w czasie powstania warszawskiego: od lewej Jan Mazurkiewicz „Radosław”, Wacław Chojna „Horodyński”, nieznany powstaniec i Stanisław Wierzyński „Klara”. Fot. Wikimedia Commons.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*