23 maja 1618 roku doszło do tzw. defenestracji praskiej

W wielonarodowym państwie Habsburgów od dawna toczyła się walka o równouprawnienie protestantów, jednak katoliccy władcy nieustannie odmawiali i prowadzili politykę bezpardonowej kontrreformacji. Nowy władca Ferdynand II posunął się jednak jeszcze dalej, zaczął zamykać kalwińskie zbory i ograniczać przywileje czeskiej szlachty. Podczas jednej z dyskusji w zamku na Hradczanach, doszło do ostrego spięcia szlachty z cesarskimi namiestnikami, które skończyło się wyrzuceniem, wysłanników Ferdynanda przez okno. Hrabia Jaroslav Borzita z Martynic, hrabia Wilhelm Slavata i Filip Fabricius, mimo upadku z dużej wysokości, nie odnieśli większych obrażeń, gdyż wylądowali na górze kompostu. Polityczne skutki tego wydarzenia okazały się jednak bardzo dotkliwe i doprowadziły do wybuchu wojny trzydziestoletniej, która z czasem rozprzestrzeniła się na niemal całą Europę. Mimo krwawych wojen XX wieku, żyje w zbiorowej pamięci Niemców i innych narodów.

Defenestracja pochodzi od słowa łacińskiego de fenestra „przez okno”

(Zdj. Wikimedia Commons)

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*