25 czerwca 1447 roku odbyła się koronacja Kazimierza IV Jagiellończyka na króla Polski

Tego dnia 1447 roku w Krakowie odbyła się koronacja Kazimierza IV Jagiellończyka na króla Polski

Koronacja Kazimierza IV Jagiellończyka na króla Polski odbyła się w katedrze wawelskiej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Wincentego Kota. Po objęciu tronu Kazimierz Jagiellończyk, wykorzystując konflikty wewnętrzne umocnił swoją pozycję, budując silne stronnictwo.

Jako swoje „plecy” ustanowił średnią szlachtę. Osłabił również pozycję biskupa Oleśnickiego. Poparł Związek Pruski. W 1456 roku zakupił i wcielił do Korony księstwo oświęcimskie. Zmarł 7 czerwca 1492 w Grodnie.

Comments are closed.