25 kwietnia 1943 roku z powodu tak zwanej sprawy katyńskiej ZSRR zerwało z Polską stosunki dyplomatyczne

Po tym gdy Niemcy odkryli zbiorowe groby oficerów polskich zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu rozpoczęto pracę ekshumacyjne. Rząd polski zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o dochodzenie w tej sprawie, efektem było jednostronne zerwanie stosunków dyplomatycznych przez rząd ZSRR z rządem Rzeczypospolitej Polskiej. Sytuacja ta nie oznaczała jednak unieważnienia pozostałych elementów umowy międzynarodowej w szczególności jednostronnych deklaracji stron zawartych w artykule 1 układu Sikorski – Majski według, którego Rząd ZSRR uznał, że traktaty radziecko-niemieckie z 1939 roku tracą moc, zaś Rząd RP stwierdzał, że nie jest związany żadnym układem skierowanym przeciw ZSRR.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*