2500-letni iliryjski hełm odkryty w Chorwacji

2500-letni iliryjski hełm odkryty w Chorwacji

W Chorwacji archeolodzy odkryli 2500-letni iliryjski hełm

2500-letni iliryjski hełm został odkryty w kurhanie. Według archeologów, mógł być wotem lub elementem praktyk kultu religijnego.

Portal Live Science podaje, że hełm został odkopany w kamiennej konstrukcji w kurhanie na stanowisku archeologicznym Gomile. Archeolodzy datują go na okres między końcem VI wieku p.n.e. a początkiem IV wieku p.n.e., jak przekazał Hrvoje Potrebica, profesor archeologii na Uniwersytecie w Zagrzebiu, który kieruje wykopaliskami.

Stanowisko Gomile ma wiele kurhanów i znajduje się w pobliżu wsi Zakotorac, na półwyspie Pelješac w pobliżu Morza Adriatyckiego.

Każdy kopiec zawiera wiele grobów, a każdy grób zawiera wiele pochówków

– powiedział Hrvoje Potrebica.

Kim byli Ilirowie?

Ilirowie byli ludem indoeuropejskim, który zamieszkiwał zachodnią część Półwyspu Bałkańskiego. Mówili w języku iliryjskim. Region, który zamieszkiwali, nazywał się Ilirią. Ilirowie zjednoczyli się w jedno państwo po założeniu Królestwa Iliryjskiego w 650 roku p.n.e.

W 135 roku p.n.e. imperium upadło po wojnie z Cesarstwem Rzymskim (od 229 roku p.n.e.). Po panowaniu rzymskim na Bałkanach i migracjach Słowian ślady po Ilirach zaginęły w wyniku chrystianizacji na terenach tradycyjnie pogańskich.

2500-letni iliryjski hełm został wykonany prawdopodobnie w okresie największego rozkwitu Ilirii.

Chociaż nowo znaleziony hełm nie został jeszcze poddany konserwacji, wydaje się, że jest w idealnym stanie, jak powiedział H. Potrebica. Kamienna konstrukcja podtrzymująca hełm jest oddzielona od wszystkich grobów w kurhanie, co sugeruje, że był on przeznaczony jako wotum dla zmarłych przodków lub część jakiejś praktyki kultowej związanej z całym kopcem, a nie z konkretną osobą lub grobem – powiedział.

Jeśli nowo znaleziony hełm został użyty w walce, mógł mieć psychologiczny wpływ na wroga – przekazał Live Science Domagoj Perkić, dyrektor Muzeum Archeologicznego, które jest częścią Muzeów Dubrownickich i badacz pracujący przy wykopaliskach.

Spróbujcie sobie wyobrazić wojownika z błyszczącym [hełmem] na głowie, w słońcu, w przeddzień bitwy… Już sama ta chwila budzi we wrogach trwogę.

Obecnie Centrum Badań Prehistorycznych w Zagrzebiu, którego Potrebica jest prezesem, koordynuje badania na stanowisku Gomile i współpracuje z naukowcami z Muzeów Dubrownickich i Instytutu Archeologii w Chorwacji.


Źródło: Live Science

Fot. Marta Kalebota

Comments are closed.