26 czerwca 1295 roku odbyła się koronacja Przemysła II na Króla Polski

Koronacja Przemysła II – Przemysł II był synem księcia wielkopolskiego Przemysła I i Elżbiety, córki Henryka Pobożnego. Urodził się 14 października 1257 roku w Rogoźnie. Koronacja była możliwa dopiero po śmierci stryja Bolesława Pobożnego w 1279 roku. Po tym wydarzeniu Przemysł rozpoczął szeroko zakrojone działania polityczne mające mu zapewnić pokój na jak największej ilości granic. Dopiero po zapewnieniu sobie spokoju i nominalnego zwierzchnictwa nad ziemią krakowską i uzyskaniu nominacji arcybiskupiej dla Jakuba Świnki mógł doprowadzić do koronacji w katedrze gnieźnieńskiej. Od dnia koronacji Biały Orzeł stał się oficjalnie godłem Polski. Został zamordowany rok później.

One Comment

  1. 1. To śmierć Henryka IV Prawego w 1290 roku a nie Bolesława Pobożnego, umożliwiła mu starania o koronę.
    2. Władzę nad Krakowem Przemysł II utracił na rzecz Wacława i to odziedziczenie Pomorza Gdańskiego umożliwiło mu koronację, gdyż stał się władcą ponaddzielncowym.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*