zdobycie Chocimia

27 sierpnia 1595 roku miało miejsce zdobycie Chocimia

Tego dnia 1595 roku miało miejsce zdobycie Chocimia przez wojska koronne pod dowództwem Jana Zamoyskiego

Zdobycie Chocimia miało miejsce podczas jednej z tzw. „awantur mołdawskich”. Korzystając z konfliktu habsbursko-tureckiego, Jan Zamoyski zdecydował się zaingerować w sprawy księstwa naddunajskiego. Miało to swoje podstawy w obawach, aby na tych terenach Habsburgowie nie uzyskali wpływów oraz aby Mołdawia i Wołoszczyzna nie zostały zmienione w prowincje tureckie.

Zamoyski wkroczył z wojskiem do Mołdawii, gdzie na tronie osadził Jeremiasza Mohyłę.

Następnie ruszył pod Cecorę, gdzie stoczył bitwę z wojskami tatarsko-tureckimi. Jej efektem było podpisanie układu, na mocy, którego Mołdawia stawała się wspólnym kondominium polsko-tureckim.

Obejrzyj także: Traktat z Radnot – próba pierwszego rozbioru Polski

Fot. Wikimedia Commons – Sergiy Kovalenko

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*